CFO między krótkoterminową perspektywą a długoterminowymi priorytetami

Na  spotkaniach Klubu w lipcu w Rzeszowie i w sierpniu w Poznaniu i Wrocławiu rozmawialiśmy o tym, co się zmienia w zadaniach dyrektora finansowego, a więc i wymaganych od niego kompetencjach i umiejętnościach. Hubert Rogoziński z EY przytaczał tezy ciekawego globalnego raportu przeprowadzonego wśród ok. 1000  CFO  i szefów działów finansowych CFO.

Wskazują oni, iż stawiani są oni w obliczu złożonych i sprzecznych wymagań, ponieważ z jednej strony są odpowiedzialni za generowanie długoterminowej wartości, znajdowaniu krótkoterminowych efektywności kosztowych a jednocześnie kreują na nowo funkcję finansową. Z badania EY wynika iż rolę dyrektora finansowego charakteryzują trzy podstawowe paradoksy:

  1. Budowanie długoterminowej wartości w obliczu presji na ograniczanie priorytetowych inwestycji i szukania efektywności
  2. Zarządzanie ryzykiem przy jednoczesnym zwiększaniu wartości poprzez bardziej odważne i innowacyjne zmiany w finansach
  3. Odnoszenie sukcesów jako strategiczny lider finansowy i realizacja ambicji zawodowych, podczas gdy tradycyjny zestaw  umiejętności finansowych nie zapewnia już odpowiedniego zakresu doświadczenia wymaganego do pełnienia tej roli.

Jesli chodzi o zachowanie równowagi między krótkoterminową perspektywą a długoterminowymi priorytetami, to 67% CFO potwierdza, że istnieją napięcia co do tego tematu w ścisłym kierownictwie, a połowa – że decydują się na realizację krótkoterminowych zysków poprzez obcięcie finansowania w obszarach, które przesądzają o osiągnięciu długoterminowych celów. Czy dlatego, że nie umieją powiedzieć „nie”, czy dlatego że uważają takie postępowanie za słuszne? 

Rozwiniemy ten temat na warszawskiej Konferencji 22.09, tej na której będzie również uhonorowany CFO Roku 2023. Rejestracja na konferencję  https://cforoku.pl/rejestracja-na-konferencje/