Programy

        https://cforoku.pl/ Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, realizowanym we współpracy z ADN Akademia.  Misją  Konkursu CFO Roku jest wyeksponowanie i uhonorowanie  wybitnych polskich dyrektorów finansowych oraz rekomendowanie najlepszych praktyk zarządzania finansami dla rozwoju biznesu w Polsce. Tytuł CFO Roku  jest przyznawany dyrektorowi finansowego za wybitne kompetencje, wysokiej jakości partnerstwo biznesowe,  zrealizowanie pod jego kierownictwem projektu lub innego działania, które wymiernie wpłynęło na sytuację biznesową firmy i jej możliwości rozwoju, jej płynność finansową, rentowność.   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/ Cele programu Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce Program  ma następujące cele
  • podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym i jego konkurencyjności
  • wzmacnienie zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.
  • wsparcie powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platform regionalnej współpracy B2B.
  • wsparcie firm działających w Polsce w realizacji nowych inwestycji produkcyjnych i logistycznych.
   https://dfe.org.pl/ Celem Digital Finance Excellence jest promocja zarządzania procesowego, szczególnie w finansach oraz automatyzacji procesów, w tym robotyzacji. Wyjaśniamy, motywujemy, przygotowujemy i wspieramy menedżerów biznesu we wdrażaniu  tych zmian i cyfrowych narzędzi oraz rozwoju kariery zawodowej. Działania:
  • gromadzenie wiedzy i informacji na temat zarządzania procesowego i automatyzacji oraz robotyzacji
  • wymiana doświadczeń w naszych serwisach, aplikacjach, na spotkaniach (śniadania biznesowe, konferencje, networking)
  • udostępnianie źródeł wiedzy i dobrych praktyk (raportów, opracowań, analiz)
  • organizacja wizyt referencyjnych
  • przygotowywanie „na życzenie” prototypów  rozwiązań
  • rekomendacja dostawców wiedzy, usług i narzędzi
 http://cyfrowyfiskus.pl/ Jest to program edukacyjno-doradczy, adresowany do firm i ich zarządów, rekomendujący właściwe praktyki dla zachowania prawidłowych i bezpiecznych relacji podatnik – fiskus.  Wskazanie i praktyk organizacyjnych w firmie zapewniających zachowanie równowagi w stosunku do wiedzy cyfrowego fiskusa. Zarządzanie procesowe, procedury, master data. Compliance. Rekomendacja rozwiązań IT usprawniających proces podatkowy i zwiększających bezpieczeństwo przetwarzania i przesyłu danych.       http://www.businessdialog.pl/   Serwis społecznościowy właścicieli i dyrektorów, tylko dla zaproszonych i dostępny po zalogowaniu, służący do dyskretnej i użytecznej wymiany opinii na temat gospodarki, biznesu, zarządzania, społeczeństwa, trendów cywilizacyjnych, społecznych i technologicznych. http://www.businessdialog.pl/ Plan B na życie potrzebny jest każdemu, ale szczególnie przydaje się zajmującym wysokie dyrektorskie stanowiska. Bo w biznesie, w korporacji wszystko się może zmienić z dnia na dzień. My też dojrzewamy i coraz lepiej znamy siebie. Ponadto ubywa ofert pracy dla poziomu C-level. Warto na czas się zastanowić, co zrobimy, gdy okaże się, że drabina, po której się wspinamy, nie jest przystawiona do dobrej ściany. Pomagamy budować i wdrażać różne plany zawodowe.