Bank cytatów niektórych uczestników KDF Dialog

Michał Biernacki, CFO w Selena SA

„Jeśli pracownicy zgłaszają dyrektorowi jakiś trudny problem, nie należy im obiecywać rozwiązania, ale zawsze – po rozpoznaniu zagadnienia – dostarczyć im informację zwrotną. Ludzie doceniają nie tylko rozwiązanie problemu – co nie zawsze jest możliwe – ale przede wszystkim poważne ich traktowanie.”

„Dyrektor finansowy zwykle przechodzi taką drogę:
– gdy wchodzi do firmy, to stara się osobiście poznać ludzi, procesy, pyta, chodzi po biurze i fabryce
– potem polega na danych i systemach do ich przetwarzania, zachwyca się narzędziami BI, uważa, że tam wszystko jest
– stopniowo przekonuje się, że jednak dane z systemów nie w pełni odzwierciedlają rzeczywistość
– gdy osiąga dojrzałość, wie, że wiedza jest przede wszystkim tam, gdzie dzieje się biznes, w operacjach, w sprzedaży, utrzymuje stałe kontakty ze wszystkimi działami, osobiście bywa na produkcji czy w magazynach.”
 
„Dojrzały dyrektor finansowy wspiera menedżerów biznesowych dostarczając im informacji i wiedzy w bezpośrednich rozmowach oraz czyniąc to w odpowiednim czasie, czyli wtedy gdy coś się jeszcze może zmienić w omawianym zakresie, można wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie czy praktykę.” Więcej
 

Robert Czarniewski, CFO w Polcom

„Ułożone już i nieźle funkcjonujące procesy trudno budować od nowa, nawet gdyby miały być znacznie lepsze. Można je usprawniać, przyspieszać, ale rewolucyjne zmiany mogą być zbyt ryzykowne. Ale procesy w nowych spółkach czy liniach biznesowych warto budować z zastosowaniem najlepszych praktyk i najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych.”

Anna Dutkowska, menedżer finansowy w Tarkitt

„Jednym z wiodących rozwiązań jakie jest wdrażane w procesach zamknięcia miesiąca jest ograniczanie analiz i działań do oczekiwanego poziomu bez konieczności ich przeprowadzania do samego końca. Ważne jest osiągnięcie jak największego efektu przy jak najmniejszym nakładzie zasobów (czasu, energii, pieniędzy itp.), czyli zastosowanie Zasady Pareto w procesach księgowych. Przykładem procesu jaki pomoże zobrazować praktyczne zastosowanie tej zasady jest rozliczanie wydatków służbowych.  Częste podróże służbowe pracowników w wielu branżach generują dużą liczebność dokumentów przy stosunkowo niskich wartościach pojedynczych wydatków.” Więcej

Marta Dylewska, CFO w Neauvia (Matex Group)

 „W dojrzałych firmach finanse wspierają biznes w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, nie wyręczając operacji w wykonywaniu zadań w procesach, które przebiegają przez te działy”

„Udoskonalając proces zamknięcia miesiąca w pierwszej kolejności postawiliśmy na liderów, którzy tworzą przyjazne środowisko pracy pozwalające wzmacniać zespołowość oraz budować odpowiedzialność i zaangażowanie.
 
Zadbaliśmy również o to, aby w zespole były osoby, które mają pełną wiedzę ekspercką o procesie, przepisach z zakresu księgowości, w tym międzynarodowych standardów rachunkowości, oraz posiadają umiejętność poszukiwania takiej wiedzy w nietypowych sprawach.
W ustawieniu efektywnego procesu raportowania bardzo pomogło nam zbudowanie zespołu składającego się z biegłych rewidentów, osób z doświadczeniem w audycie oraz doświadczonych i wykwalifikowanych księgowych, którzy wiedzą jak sprawdza się księgi, stosują podejście procesowe, pomagają wyrobić poczucie materialności. Jest to dla nas ważne, ponieważ w ten sposób odchodzimy od tradycyjnego podejścia do księgowości, w której to każdy grosz się liczy.” 
 

Agnieszka Graczyk-Nosila

„Dominujące w firmie narzędzie IT wpływa na sposób myślenia o finansach. Wielkie znaczenie w firmach systemu ERP powoduje, że panuje w nich myślenie silosowe, księgowe, dokumentacyjne, natomiast wdrożenie narzędzia do zarządzania gotówką przeformatowuje ludzi na myślenie płynnościowe, właśnie gotówką. Jakikolwiek „deal” jest zwieńczony sukcesem dopiero, gdy ściągniemy należną nam gotówkę z rynku. Zapłata, a nie wystawienie w systemie faktury, jest w centrum uwagi. Zwiększa się też współpraca między działami.”

 

Mariusz Grajda, CFO w Estee Lauder CEN Region

Zatrudniając nową osobę patrzę w pierwszej kolejności na jej osobowość, a dopiero w drugiej na kompetencje merytoryczne. Uważam, że zespół – i firma – nie skorzysta nawet na najwyższych kompetencjach, jeśli ich posiadacz będzie miał niepożądane cechy, utrudniające współpracę i osiąganie celów. Chętnie przyjmuję osoby nastawione optymistycznie, z pozytywną energią, nie bojące się wyzwań, umiejące konstruktywnie kwestionować status quo, przyciągające do siebie innych ludzi.”

„Przyjąłem zasadę, że zespół wewnątrz firmy powinien zajmować się tylko tymi sprawami, które mają bezpośredni wpływ na biznes, które tworzą istotną wartość. Zadania i procesy, które są rutynowe, wystandaryzowane, powtarzalne, aczkolwiek konieczne, wykonuje dla nas wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Są to np. księgowanie dokumentów i obsługa płatności, proces należności,  księgowe zamknięcie miesiąca. Po dobrym definiowaniu i ustawieniu procesów – core business vs procesy wspierające – włączam się w te procesy wspierające tylko w razie nietypowych zjawisk czy transakcji, ewentualnie pojawienia problemów.”

Objęcie systemami  IT procesów jest absolutnie niezbędne nie tylko do tego, aby podejmować decyzje biznesowe na podstawie prawdziwych danych i na czas, ale również do tego, aby zwiększanie efektywności mogło być systematyczne. Systemy zapewniają transparentność i porównywalność, nie obarczoną ludzkimi emocjami, wadami, preferencjami.”
 
 

Sylwia Głuchowska, menedżer finansowy w Energix

„Wielkim zagrożeniem dla efektywności są mikrooptymalizacje, do których skłonni są pracownicy zwłaszcza z dłuższym stażem, ustawiający wykonywanie zadań „pod siebie”. To nie powoduje optymalizacji całego procesu.

Wydaje mi się, że nie pomagają wzrostowi efektywności ani procesu/projektu, ani pracownika/menedżera wszelkie narzędzia „pomiarowe”, które kojarzą się z kontrolą i oceną pracownika, a nie procesu. Budzą niechęć, odruch buntu, wolę „obejścia” go.” Więcej

Piotr Hans, CEO w Alma Color (Grupa Novol)

“Rolą CFO jest zadawanie właściwych pytań i ocena, ile ryzyka firma może podjąć, szczególnie w obecnej niepewnej sytuacji.”

„CFO powinien znać bezpośrednio i rozumieć biznes klientów firmy, a co najmniej dwóch grup – niskomarżowych i strategicznych.”

 „Dzisiaj formalne umowy dają mniejszą pewność niż dobra relacja i „słowo” naszego kontrahenta czy partnera biznesowego. Umowy mają wiele zapisów pozwalających je niemal w każdej chwili zawiesić lub nawet zerwać, natomiast na ludziach można polegać. Oczywiście, na tych osobach, z którymi zbudowaliśmy dobrą relację i którzy mogą polegać również na nas.”


 „Skoro w kontekście miejsca pracy uznajemy, że sprawdza nam się dająca pewną elastyczność hybryda 3/2, to może zespół – a także poszczególne jednostki – obsługujące procesy, projekty czy po prostu zadania, także osiągną większą efektywność, gdy

60% pracy będzie możliwie ustrukturyzowane, zaplanowane i realizowane w systemach informatycznych lub nawet całkowicie zautomatyzowane,

20% – będzie kształtowane spontanicznie i w bezpośrednich relacjach, a kolejne

20% stanowić będzie bufor czasowy na nieoczekiwane sytuacje czy nowe czynności lub np. wdrożenia wykonywane ad hoc?”

Ewa Łukowska, menedżer finansowy w MPK Pure Home

„Dzisiaj ludzie, zwłaszcza młodzi, nie chcą zbyt dużo i długo pracować, nie chcą, aby praca stanowiła ich główną aktywność. Należy to właściwie odczytać, czyli jako wołanie do menedżerów o taką organizację i cyfryzację pracy, aby zadania dało się wykonać szybciej i łatwiej. Trzeba tego wezwania posłuchać, jego realizacja będzie z korzyścią dla wszystkich, firmy, menedżerów i pracowników.”

 

Adam Kierecki, dyrektor finansowy w Maxi Zoo

„Prezesa nie interesuje, czy 30 czy 80% faktur jest księgowanych automatycznie. Zauważa działanie finansów, jeśli przykładowo przyczynią się do podniesienia marżowość o 1,5%.”

Zaufanie i dane – wypowiedź Adama Kiereckiego na konferencji „Azymut dla CFO” 6.09.2022  https://youtu.be/DKZOxjVR08Q

Beata Krzyżanowska, dyrektor finansowa w NorthGate Logistics

„Jeśli firma ma kłopot z płynnością finansową, to jako winnych tego wskazuje się CFO i finanse. Jeśli natomiast ma świetną kondycję pod tym względem, to zasługę widzi się raczej po stronie sprzedaży niż finansów.”

 

Barbara Magdziorz, dyrektor finansowy w Grupie Anmar

„Zauważam, że to czasem pracownicy a nie menedżerowie trzymają się kurczowo takiego sposobu pracy, aby być zajętym przez 100% czasu. Bo czują się wtedy potrzebni, a więc bezpieczni. Ja wolę, aby moim podwładni jedynie 80% czasu poświęcali na bieżące zadania, a potem mieli czas np. na wymianę doświadczeń na jakimś forum czy spotkaniu poza firmą, na uważne przeczytanie i przemyślenie nowych przepisów, wypróbowanie jakiegoś programu informatycznego, bo może im by się przydał. Na rozwój po prostu. Jestem pewna, że wtedy swoje bieżące zadania wykonają lepiej.”

 

Monika Makowska, dyrektor finansowy w Ekolan

„Jednak przy pracy nad informacją należy pamiętać, że celem nie jest schodzenie z analizą do liczb pierwszych, zestawienie każdej operacji z dnia wczorajszego, lecz pokazanie Zarządowi/Właścicielowi, gdzie naszym zdaniem leży szansa (np. na poprawę wyniku) lub zagrożenie (np. utraty rentowności projektu), na które trzeba się przygotować. Informacja ma pomóc podjąć właściwą decyzję teraz, w czasie rzeczywistym.”

„Finanse dla biznesu są jak układ krwionośny dla organizmu. Tak jak CFO, bez partnerstwa z menedżerami innych obszarów, nie może efektywnie dbać o płynność, marżę czy rentowność firmy, tak i menedżerowie mają szansę osiągać lepsze wyniki, jeżeli poznają i zrozumieją sytuację finansową firmy, kontekst makroekonomiczny oraz prawny biznesu.”

Więcej Więcej

Jarosław Oworuszko, CFO w Fiat Republic

„Na początku zawsze warto zadać sobie przewrotne pytanie – nie „co robić”?” ale „co przestać robić?” z pewnością z każdego procesu da się wyeliminować czynności które nie są potrzebne, nie przedstawiają większej wartości, są wykonywane z przyzwyczajenia czy rutyny a odbiorcy efektów tych działań zapomnieli nam powiedzieć że już ich nie potrzebują.

Idąc dalej – stoi pytanie czy warto robić dane zadanie z dotychczasowym poziomem dokładności? Nierzadko dokładność staje się celem samym w sobie, skupiamy się na precyzji danego procesu, obliczeniach co do grosza, nie dostrzegając że obok toczy się proces oparty o szacunki które mogą zmienić wynik finansowy o setki tysięcy.

A może jest wręcz odwrotnie, brak dokładności powoduje komplikacje w procesach zależnych i konieczność wielokrotnego korygowania wcześniejszych niedociągnięć?

Kolejne pytanie – czy musimy to robić my czy może to zrobić ktoś na zewnątrz? Firmy nierzadko tkwią w przekonaniu, że mogą być świetne we wszystkim. Czy nie warto czasem oddać na zewnątrz proste wprowadzanie danych lub ich przetwarzanie? Trzeba tylko dostrzec, że ktoś na rynku, kto specjalizuje się w danym procesie może być lepszy, szybszy i tańszy od nas.

Na końcu warto wreszcie postawić pytanie czy ten proces, który koniecznie musimy robić osobiście i bardzo dokładnie, czy da się go zautomatyzować czy zrobotyzować? Czy jest naprawdę tak szalenie unikalny i niepowtarzalny, że za każdym razem potrzebujemy ingerencji człowieka, czy naprawdę nie da się tego zalgorytmizować?

Jeżeli więc zabieramy się za jakiś proces, zadajmy sobie kilka pytań: po co to robić? dlaczego z taką dokładnością? czy można prościej ? czy można to komuś oddać? czy można to zautomatyzować?”

Więcej

Katarzyna Nijander, CFO w Elsen

„Jako dyrektor tworzę również takie zespoły projektowe, w których pełnię szeregową rolę, mam zadania do wykonania, mam szefa, wszystko tak samo jak inni, żadnej taryfy ulgowej. Dzięki temu dowiaduję się więcej jak działają i czują się pracownicy w firmie, a pracownicy dowiadują się jaka jestem jako człowiek w różnych sytuacjach. Znacznie polepsza to wzajemne zrozumienie i komunikację, co pozwala osiągać cele.”

Piotr Pirogowski, CFO w Okechamp, CFO Roku 2022

„Modelowanie procesów, wyników, strategii, a przede wszystkim wartości firmy jest głównym zadaniem CFO. Powiem jak to się u nas odbywa. Modelowanie wyników wertykalnie zintegrowanej firmy spożywczej, działającej w bardzo zmiennym środowisku, jest procesem ciągłym. Odbywa się na trzech poziomach i łączy dane pochodzące z różnych systemów:

  1. Strategicznym (długoterminowym 3-5 lat), jego celem tego jest kontrola wartości firmy w trakcie i po zrealizowaniu przyjętej strategii. Odbiorcami są głównie akcjonariusze i zarząd, w dalszej kolejności banki i menadżerzy.
  2. Rolowany, służący do zarządzania rentownością i bilansowaniem surowca w przewidywalnym czasie. W zintegrowanych pionowo firmach, pracujących z bardzo zmiennym surowcem, jest to jeden z podstawowych instrumentów zarządzania, precyzyjne prognozującym wyniki firmy. Użytkownikiem jest głównie Zarząd
  3. Bieżący / szybki, mający na celu bieżącym optymalizację wykorzystania mocy produkcyjnych fabryk, kontrolę WC, korygowania błędów w wertykalnym łańcuchu wartości i wykorzystania szans oraz wsparciu integracji.”

„Wszystkie pomysły i propozycje rozwiązań problem czy wykorzystania szans są w głowach naszych pracowników. Pilnujemy, by połączona organizacja była możliwie płaska, co ułatwia wymianę doświadczeń i pomysłów. Czerpiemy dużo satysfakcji z pracy z holenderskimi współpracownikami, którzy w swojej kulturze bardzo umownie traktują hierarchię i podległość w pracy.”

Piotr Pirogowski – projekt budowy światowego lidera branży: Okechamp  na konferencji „Azymut dla CFO” 9.03.2023  https://youtu.be/Kb9sfBe9ZKM

Małgorzata Sobczyk, dyrektor finansowy w GELG

„Jesteśmy siebie ciekawi, ale nie jesteśmy ciekawscy, a nasza ciekawość drugiego kolegi, czy koleżanki po fachu wynika z koleżeńskiej troski, bądź chęci zaoferowania wsparcia. Nawet jeśli jest to tylko – albo aż – cierpliwe wysłuchanie drugiej osoby, która może z tobą bezpiecznie porozmawiać, wiedząc że co wydarzyło się w Vegas, pozostaje w Vegas.” Więcej Więcej

„Starsi pracownicy często świetnie sobie radzą w nowych rolach, ponieważ mają bogate doświadczenie i – co ważne – potrafią zadawać właściwe pytania we właściwych momentach, co uznaję za bardzo istotne szczególnie, kiedy trzeba rozwiązać niestandardowy problem.”

 

Krzysztof Tkacz, dyrektor finansowo-administracyjny w Top Farms Głubczyce

„W tym roku są w kłopotach, a nawet zostaną wystawione na sprzedaż firmy, które podjęły złe decyzje w ub. r. , np. przeinwestowały mając nadspodziewanie dużo gotówki albo kupiły surowiec czy towar na zapas sądząc, że będą niedostępne albo ich ceny nadal silnie będą rosnąć, a ceny spadły, np. stali czy pszenicy.” 

 

Beata Zawalich, dyrektor kontrolingu w MEC Koszalin

„Obserwuję, że firmy poważnie zaczynają podchodzić do dokumentowania swoich działań w obszarze ESG wtedy, gdy chcą rozwijać się, inwestować, i wtedy napotykają barierę w postaci odmowy finansowania, faktoringu czy ubezpieczenia ze względu na brak możliwości wykazania się tymi działaniami. Bo przecież one w każdej firmie w jakimś zakresie jednak są, choć na razie rzadko wynikają ze strategii. Moim zdaniem, to postawa rynku finansowego i ubezpieczeniowego zmobilizuje pozostałe przedsiębiorstwa do wdrażania i raportowania ESG.

W firmach różne działy zajmują się tym tematem, od specjalnie powoływanych komórek podlegających zarządowi przez działy marketingowe do zespołów dedykowanych wcześniej już tematom środowiskowym, np. w dużych firmach produkcyjnych. My uważamy, że dział kontrolingu jest najwłaściwszych miejscem ze względu na kompetencje analityczne oraz doświadczenie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

Zielona strategia musi wynikać ze strategii biznesowej firmy i wspierać jej realizację, a nie być jakimś osobnym bytem wymaganym przez regulacje.”

 

Robert Zaranowicz

„Wielu przedsiębiorców zauważa, że potrzebuje profesjonalisty do finansów, że główna księgowa nie będzie dla nich wystarczającą pomocą w  obecnej skali biznesu. Zatrudniają takie osoby, ale często trudno im skorzystać z ich wiedzy, i z powodów godnościowych (trudno im zaufać lub przyznać rację komuś z zewnątrz), i z powodu sporej różnicy w zakresie zarządczej wiedzy między nimi a profesjonalistą finansowym, zwłaszcza z doświadczeniem w korporacji.

Najgorsza jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca zatrudnia wysoko wykwalifikowanego fachowca, a potem dyktuje mu jak ma pracować, zamiast wyznaczyć cele i nie ingerować. Wtedy nie ma szans, aby skorzystał z jego wiedzy, a prawdopodobnie szybko go do siebie zrazi.”

„W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” robiliśmy na ten temat badania w 2022 roku. 56% CFO wskazało, że prezes czy właściciel oczekuje od nich przede wszystkim informacji o dostępności gotówki w poszczególnych okresach. W polskich średnich firmach generalnie kwestia płynności finansowej jest jedną z najważniejszych. Spółka-córka zawsze dostanie pożyczkę od korporacji w razie przejściowych kłopotów  z płynnością. Spółka właścicielska jest zdana sama na siebie, więc ważne są te działania dyrektora finansowego, które zabezpieczają płynność, także relacje z bankami, kluczowymi klientami.”  Więcej  

 

Krzysztof Zoła, CFO w Grupie Cognor

„Wypracowaliśmy korporacyjną strategię energetyczną w odpowiedzi na wielką niepewność, w jakim kierunku pójdzie rynek, ile ta energia będzie kosztować. Wychodzimy z założenia, że energia może stanieć lub zdrożeć, znacznie lub trochę, że w zasadzie każdy scenariusz zmian jest możliwy, więc nie obstawiamy żadnego z nich w swojej strategii. Wybór jakiegoś konkretnego scenariusza generuje konkretne ryzyka, które trzeba zabezpieczyć. To jest kosztowne, a nie gwarantuje osiągnięcia celu w postaci dostępu do energii w akceptowalnej dla nas cenie. Zabezpieczenie na kilka ewentualności w ogóle traci ekonomiczny sens. Zatem trzeba wypracować długofalową kompleksową strategię pozyskiwania i wykorzystywania energii oraz podejmować bieżące taktyczne decyzje.

Czym innym jest obserwowanie trendów rynkowych, technologicznych czy politycznych w energetyce, a czym innym podejmowanie decyzji co do energii w swoim własnym biznesie.”

Więcej