Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Klub jest społecznością właścicieli, prezesów i dyrektorów finansowych,  którzy tworzą i otrzymują rekomendacje dobrych praktyk zawodowych,  biznesowych i zarządczych. Platformy wiedzy,  spotkania integracyjne oraz konferencje są miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania cennych relacji.

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”  prowadzi działalność ogólnopolską poprzez 11 oddziałów, w których organizuje ok. 80 wydarzeń rocznie. Oddziały są w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie i Trójmieście.

Misją KDF Dialog jest rozwój osobisty i zawodowy, prowadzący do sukcesów i spełnienia, pomoc w realizacji zmian i unowocześnień w firmach, a także wzmacnianie i  propagowanie najlepszych praktyk zarządczych i biznesowych w firmach i organizacjach, w tym szczególnie postaw społecznie wartościowych.

Główne inicjatywy i programy to Konkurs CFO Roku,  programy Cyfrowy Fiskus, Digital Finance Excellence, Impresariat i Plan B dla Dyrektora, studia podyplomowe, pilotaże rozwiązań.

Wartości KDF Dialog

Koleżeństwo i relacje

Przynależność do wartościowej i sympatycznej społeczności osób na najwyższych stanowiskach w firmach i instytucjach oraz wspierających ich ekspertów, nastawionej na wzajemność, rozwój i sprawczość.

Prestiż i wpływ

Udział przedstawicieli Klubu jako prelegentów lub panelistów w cenionych konferencjach, jako wykładowców na najlepszych uczelniach, jako bohaterów tekstów lub komentatorów w mediach, jako członków jury ważnych konkursów. Rekomendowanie usług i produktów.

Impresariat

Rozwój i awans zawodowy, a także wsparcie w przygotowaniu scenariusza na czas, gdy okaże się, że drabina, po której się wspinamy, nie jest przystawiona do dobrej ściany (Plan B dla Dyrektora).

Skontaktuj się

Prosimy o email kontakt@kdfdialog.org.pl lub   poprzez formularz.