Piotr Kajczuk, GPW w Jury Konkursu CFO Roku 2023

Jury Konkursu CFO Roku składa się z kilkunastu osób zaproszonych przez Bartosza Radziszewskiego, przewodniczącego Jury. Jednym z nich jest Piotr Kajczuk.  Wielu z Was poznało go na klubowych konferencjach „Azymut dla CFO”, organizowanych wiosną i jesienią na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie szefuje działowu finansowemu.

A w naszym Banku Cytatów znajduje się taka jego wypowiedź: „Chcemy, aby u nas standardowe procesy finansowo-księgowe były prawie bezdotykowe, żeby aktywność człowieka była w nich konieczna jedynie na najwcześniejszym etapie procesu, czyli wtedy gdy zapada decyzja biznesowa, podpisanie umowy i decyzje o ujęciu w księgach, w sprawozdaniu, ujęciu podatkowym, a potem aby przebiegał automatycznie. Natomiast pracownicy będą się zajmować czynnościami i procesami o dużej wartości dodanej, np. analizą.”

Piotr Kajczuk ma ponad 15 lat doświadczenia na stanowisku Dyrektora Działu Finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, części Grupy GPW, najważniejszej instytucji rynku kapitałowego i towarowego w Polsce oraz największej giełdy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii finansowych oraz szerokie doświadczenie w raportowaniu i analizie, a także doświadczenie we wdrażaniu procesów i narzędzi finansowych w celu optymalizacji nakładu pracy, kosztów i podnoszenia jakości zarządzanie i analiza przychodów i płynności finansowej. Wierzy w siłę kompetencji, dogłębnej znajomości biznesu, silnych relacji i dobrej komunikacji.