Marka, autorytet i dialog – kilka cytatów z klubowego spotkania w Rzeszowie 27.07

Wczoraj 27.07 na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Rzeszowie rozmawialiśmy o roli CFO jako lidera zmian. Ta jego rola uległa silnemu wzmocnieniu w ostatnich latach, ponieważ bardzo zbliżył się do operacji. A wynikło to i z nagromadzenia ryzyk, i z przyspieszenia cykli gospodarczych, i z rozwoju narzędzi do pozyskiwania i analizy danych, i też z hartu, którego nabył w tych okolicznościach.

Po ukończeniu w sierpniu cyklu spotkań „CFO jako lider zmian” przygotujemy podsumowanie, a może wręcz raport z rekomendacjami, jak poprzednio również  we współpracy z EY.

A na gorąco kilka cytatów z wczorajszej rozmowy dyrektorów:

„Wiedza dyrektora finansowego, dyrektora sprzedaży, dyrektora operacji (produkcji) musi się przenikać, między nimi musi być nieustanny dialog, bo każde zadanie potrzebuje kompetencji z tych trzech obszarów. Każdy ma swój obszar odpowiedzialności, ale każdy też powinien oczekiwać od drugiego wkładu w realizację zadań z tego obszaru i samemu być gotowych do dania takiego wkładu.”

„Dzielenie się wiedzą to za mało, CFO powinien podpowiadać konkretne rozwiązania do zgłaszanego problemu czy zadania, oczywiście w obszarze swojej finansowej kompetencji.”

„Kiedyś cykle trwały 7 lat, a teraz 7 miesięcy. To ogromne przyspieszenie owocuje większą odpornością emocjonalną na ryzyka i niepewność, zwłaszcza że wiele z nich znika lub materializuje się, zanim zdążymy zareagować i przyzwyczailiśmy się do tego.”

„Dzisiaj dyrektor finansowy ma informacje w czasie rzeczywistym, kiedyś musiał na nie czekać dni, tygodnie. To też powoduje, że może wychodzić do operacji czy sprzedaży i wspólnie znajdują rozwiązania, bo informacje są dostatecznei wcześnie, aby zareagować na jakąś sytuację, czemuś zapobiec, albo coś wykorzystać. Ten dostęp do informacji zwiększył możliwość CFO do wspierania innych menedżerów.”

„Partnerem  jest dla mnie każdy w firmie, kto chce ze mną ten biznesowy wózek ciągnąć, a nie jedynie dorzuca ciężary do niego.”

„Można mieć silną markę osobistą na rynku czy w zawodowym środowisku, ale autorytet uzyskuje się w firmie, a dzieje się to dzięki skutecznym i trafnym działaniom, dzięki konkretom.”

„CFO przekłada myśli na excel.”

Ten cykl spotkań w naszej społeczności towarzyszy tegorocznej edycji Konkursu CFO Roku, którego finał odbędzie się 22.09.2023 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.