Sektor budowlany 2022 w Polsce – charakterystyka, szanse i ryzyka

Zachęcamy do lektury szczegółowej analizy „Co słychać w sektorze budownictwa”, którą przygotował dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa PZPB.

W sektorze budownictwa:

Dominują:
– rekordowe ceny materiałów,
– rosnąca presja płacowa,
– niestabilność przepisów prawa
– obawa o poziom inwestycji publicznych finansowanych z funduszy UE,
– niepokój o skalę inwestycji prywatnych w obliczu rekordowej inflacji i rosnących stóp %.

Każdy segment budownictwa ma swoje własne problemy:
– drogi: kwestia modyfikacji zasad waloryzacji kontraktów;
– kolej: kompletny zastój w przetargach kolejowych i ryzyko wystąpienia głębokiej luki inwestycyjnej;
– energetyka: ogrom planów inwestycyjnych, za realizację których należy się niezwłocznie zabrać;
– samorządy: ryzyko zastoju inwestycyjnego na skutek znacznego ubytku dochodów budżetowych;
– budownictwo mieszkaniowe: ryzyko osłabienia popytu ze strony klientów indywidualnych i wzrost popytu na mieszkania ze strony podmiotów operujących w segmencie PRS.

Pełna analiza jest tutaj PZPB-budowlanka-styczen-2022

Więcej cennych analiz sektora budowalanego znajduje się na stronie  Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa https://pzpb.com.pl/

Warto również zapoznać się z danymi zebranymi podczas badania firmy Spectis

„W latach 2018-2020 łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce ustabilizowały się na poziomie 47-48 mld zł, co biorąc pod uwagę notowany w minionych latach wzrost kosztów budowy, oznacza realny spadek wolumenu przerobów. Także rok 2021 zakończył się niewielkim nominalnym wzrostem przychodów firm. Dla dalszego rozwoju grupy największych firm budowlanych konieczne jest szybkie zatwierdzenie finansowania unijnego dla Polski, tj. Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem bardzo rozdrobnionym z wolno postępującą konsolidacją. W rezultacie pięć największych grup budowlanych – Budimex, Strabag, Porr, Erbud i Unibep – odpowiada za 8,2% wartości całego rynku budowlanego oraz za 12,2% przychodów firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników.” – czytamy w artykule w serwisie „Rynek infrastruktury”