Zmiany w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, modyfikuje dotychczasowe obostrzenia.  Firma YHY ECA, partner Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”  przygotowała czytelny przegląd tych zmian, w szczególności

  • Wprowadzenia automatycznej kwarantanny
  • Zasiłku opiekuńczego za okres automatycznej kwarantanny
  • Zasad funkcjonowania lokali gastronomicznych
  • Pracy zdalnej administracji

Późnym wieczorem 3 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zgodnie z art. 23 ww. ustawy naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii będzie stanowiło podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności w postaci „pomocy covidowej” uruchamianej w ramach programów rządowych.
Programem takim była dotychczas tzw. tarcza antykryzysowa oraz tarcza finansowa, w tym zwolnienia z ZUS, świadczenie postojowe, subwencja finansowa PFR, dopłaty do wynagrodzeń pracowników.
Nowe przepisy nie będą dotyczyły przyznanych już świadczeń. Będą miały zastosowanie do pomocy publicznej przyznanej po 3 listopada 2020 roku.

Rozwinięcie tych i innych punktów znajduje się w tym  dokumencie UHY-ECA-ALERT-COVIDOWY