Odpowiedzialność członków zarządów – ubezpieczenie D&O i inne. Spotkanie w KDF Dialog.Online

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych spełnia dwie podstawowe funkcje:

  1. ochrony prawnej: badanie kwestii odpowiedzialności i obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
  2. płatniczą: przejęcie świadczenia odszkodowawczego w ramach uzgodnionej sumy gwarancyjnej.

Ochroną jest również objęty m.in. majątek prywatny oraz majątek współmałżonka z tytułu wspólności majątkowej czy majątek spadkobierców lub reprezentantów prawnych ubezpieczonego.

Co dokładnie jest objęte ubezpieczeniem D&O, jakie są wyłączenia, jak i kiedy działa polisa?  Czy można ubezpieczyć odpowiedzialność karnoskarbową?

Na te i inne pytania odpowiemy na spotkaniu wraz z ekspertami PWS Konstanta w czwartek 5.11 rano. Rejestracja na spotkanie jak zwykle w serwisie dyrektorów Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-05112020

 

Polecamy też dwa krótkie teksty na powyższe tematy w Business Dialog

Mamy ubezpieczenie D&O, czyli kto tak naprawdę jest ubezpieczony?

oraz

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu – czyli jaki jest zakres polisy D&O