Wróciliśmy do spotkań przy stole!

W Warszawie rozpoczęliśmy cykl spotkań regionalnych na temat modyfikacji strategii biznesowych w wyniku doświadczeń ostatnich miesięcy. Na zaproszenie zarządu GPW spotkaliśmy się jak zwykle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Potem dwa spotkania w następujących po sobie tygodniach odbyły się w Poznaniu. Dwa bo jednak staramy się nie tłoczyć.

A 11.08 usiedliśmy przy stole na świeżym powietrzu na katowickich Trzech Stawach.

O wiele wiele więcej mamy sobie do powiedzenia siadając przy jednym stole niż zerkając w okienko aplikacji wideokonferencji!!!!!

Podsumowanie cyklu po spotkaniu w Gdańsku 27.08 g. 15.00 Możliwość rejestracji na to spotkanie w serwisie dyrektorów Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-27082020