Mniej kontroli skarbowych, więcej czynności sprawdzających, a w nich podatnik nie jest partnerem urzędu

Dzisiaj 13.04 w Warszawie mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie klubowe poświęcone relacjom fiskus – podatnik. Swoją wiedzą wspomagali ją Arkadiusz Łagowski i Aleksandra Martuszewska z Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi

Najważniejsze konkluzje są następujące:

– ostatnie propozycje nowelizacji Ordynacji podatkowej to ryzyko zmiany czynności sprawdzających w swoiste kontrole podatkowe bez uprawnień po stronie podatników;

– organy podatkowe „lubią” przedłużać terminy zwrotów VAT. Istnieją skuteczne środki aby temu przeciwdziałać;

– każda firma ma jakąś strategię podatkową oraz odpowiednie procesy i procedury podatkowe. Warto je spisać oraz uaktualnić, tym samym dochowując tzw. należytej staranności. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko odpowiedzialności wynikającej z ustawy o rachunkowości/ KKS: CFO/ głównego księgowego/ pracowników działu księgowości.

Najczęstsze błędy – i ich skutki – popełniane przez firmy ubiegające się o zwrot VAT to:

  • brak aktualizacji danych kontaktowych/adresowych – wykreślenie z VAT
  • brak dowodów na potwierdzenie czynności niematerialnych/prawnych – brak prawa do odliczenia VAT
  • błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego – korekta powoduje reset biegu terminu zwrotu
  • oświadczenia podpisane przez osobę nieuprawnioną

Warto zwrócić uwagę na precyzyjne odpowiadanie na pytania urzędników i nie dopowiadanie tego, o co nie pytają. Również dokumenty powinny być udostępniane jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczą wyjaśnianej sprawy. Dyrektorzy finansowi mają mniej problemów z taką wstrzemięźliwością niż księgowi, którzy raczej są skłonni do nadmiarowego udostępniania informacji i dokumentów. Zauważono również, że ów nadmiar może być zinterpretowany jako działanie na szkodę spółki.

Dla członków Klubu są dostępne materiały z tego spotkania, można je otrzymać pisząc kontakt@businessdialog.pl 

Kolejne spotkanie w tym cyklu odbędzie w Warszawie 18.05 g. 9-11. Rejestracja jak zwykle w serwisie społecznościowym Business Dialog  https://businessdialog.pl/wydarzenia/cf-18052023