Problemy jednych bywają szansa dla drugich – notatka ze spotkania w Katowicach 30.03

Na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Katowicach 30.03 rozmawialiśmy o spodziewanej sytuacji gospodarczej w Polsce w tym roku oraz o odpowiednim do niej zarządzaniu finansami w firmach.

Dwie cechy rzeczywistości gospodarczej w Polsce najmocniej wpływają na konieczność jeszcze uważniejszego zarządzania gotówką i płynnością finansową. Jest to:

– zmienność cen surowców lub towarów o wysokie procenty, gwałtowne spadki i wzrosty, w dużej mierze zależne od czynników politycznych (a nie rynkowych)

– możliwość pojawienia się nadzwyczajnych okazji do przejęć.

Sprawozdania finansowe za 2022 będą pokazywać bardzo albo dość dobrą sytuację przedsiębiorstw. Ale w tym roku już tak nie będzie. Mówił o tym m.in. Krzysztof Tkacz, dyrektor finansowo-administracyjny z Top Farms Głubczyce

„W tym roku są w kłopotach, a nawet zostaną wystawione na sprzedaż firmy, które podjęły złe decyzje w ub. r. , np. przeinwestowały mając nadspodziewanie dużo gotówki albo kupiły surowiec czy towar na zapas sądząc, że będą niedostępne albo ich ceny nadal silnie będą rosnąć, a ceny spadły, np. stali czy pszenicy.” 

Tym firmom kończy się gotówka. Wczorajsza racjonalność biznesowa nie przetrwała do dzisiaj. Dzisiaj każda z branż spodziewa pogorszenia się moralności płatniczej swoich odbiorców, a co za tym idzie – musimy wszyscy przygotować się na trudniejszy czas.

„Od początku 2023 roku widzimy systematyczny trend wydłużania się terminów płatności oraz coraz większą liczbę jednostkowych, dużych notyfikacji (zgłoszeń windykacyjnych powyżej 100 k EUR). Coface przewiduje w tym roku zaledwie 1% wzrostu PKB, a więc mocne hamowanie. W 2024 powinno nastąpić odbicie oraz wzrost. Niestety podmioty, które w ostatnich, dobrych dwóch latach nie odłożyły odpowiednich kapitałów mogą mieć teraz istotne problemy płynnościowe. W konsekwencji słabsze podmioty znikną z rynku, a ich miejsce zajmą firmy silniejsze i z lepszą wizją. One dadzą impuls do dalszych wzrostów PKB. Już teraz widzimy pojawiające się coraz częściej konsolidacje na rynku, a będzie ich zapewne coraz więcej. To wszystko jest wpisane w naturalny cykl koniunkturalny każdej gospodarki” – mówił Jarosław Poloczek z Coface.

Wygląda na to, że profesjonalizm zarządzania zgromadzonymi środkami przesądzi o tym, czy szanse wzrostu zostaną wykorzystane. Szczególnie ważne jest przewidywanie przyszłych wpływów, a to znacznie ułatwiają narzędzia.

Wymieniana przez dyrektorów Kyriba, system do zarządzania skarbcem (ang. Treasury Management System TMS), jest właśnie takim narzędziem. Jest to platforma łączności ze wszystkimi bankami i instytucjami finansowymi, z którymi współpracuje dana firma, pozwalająca na widoczność środków w czasie rzeczywistym na jednym pulpicie. Z drugiej strony, integracja z wewnętrznymi systemami firmy, np. ERP oraz zastosowanie własnych narzędzi analitycznych Kyriby pozwala efektywnie prognozować dostępność gotówki w czasie. „Typowa precyzja prognoz naszych klientów to 95%” – mówił Michał Czerniecki z Kyriby. Te prognozy mogą być takie trafne również dlatego, że TMS przetwarza nie tylko dane konkretnej firmy czy nawet analizy sektorowe, ale także wykorzystuje dane o całym rynku gromadzone na bieżąco przez dostawcę tego TMS.

Takie narzędzie zapewnia dyrektorom finansowym pewność co do stanu ich aktywów finansowych na dowolny moment w czasie, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji, na przykład w zakresie inwestycji lub przejęć, znaczne zmniejszenie kosztów odsetkowych oraz zwiększenie zwrotu z inwestycji w aktywa finansowe.

W dyskusji wskazywaliśmy na różne czynniki, które w różnych branżach zdeterminują sytuacje firm. Tego najważniejszego – nazwaliśmy go x-faktor – na ogół nie ma w danych, ten muszą dostrzec i przeanalizować specjaliści, menedżerowie czy właściciele. Tym bardziej warto ich uwolnić od czynności, które mogą zrobić algorytmy i systemy. TMS Kyriby pozwala zebrać dane, uwidocznić je, nakreślić scenariusze, a gdy dana sytuacja jest odpowiednia – szybko podjąć decyzje.

Naszą rozmowę będziemy kontynuować na spotkaniach Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”