Startuje II edycja programu „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” !!!!

I edycję programu – XI 2020 –  VI 2021 – zamyka raport z badania „Łańcuchy dostaw 2021”, z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ

II edycja programu – VII -XII 2021 jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, zdrowiem, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Nasze działania wspiera zespół „Liderzy przyszłości XXI”, zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda – Uczestnik społeczności Business Dialog, ekspert Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Doradca ds zarządzania operacyjnego usprawnień i zmian organizacyjnych. Konsultant ds optymalizacji zakupów, łańcucha dostaw, redukcji kosztów i poprawy efektywności. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w poprawie efektywnośći i konkurencyjności firm, zakupów, zarządzania produkcją i restruktyzacji firm. 
Hanna Hanć – Ekonomista, konsultant z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwa oraz zarządzania projektami. Posiada bogate doświadczenie zarządcze, także o charakterze międzynarodowym poprzez pracę w Hiszpanii, Argentynie, Luxemburgu i Rosji. Aktualnie prowadzi samodzielną działalność gospodarczą nakierowaną głównie na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami i portfelami projektów, zaangażowaną także w profesjonalne projektowanie graficzne, innowacyjny marketing oraz działalności promocyjną. PMP od 2005 roku.
Wojciech Dinges – Ekspert w obszarze mobilności i transportu. R&D, bezpieczeństwo, zarządzanie, project management, doradztwo. Prawie 30 lat doświadczenia w globalnych korporacjach, własnym biznesie rozwojowo-consultingowym oraz spółkach publicznych. Obecnie prowadzi Wydział Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie zajmuje się głównie strategią i planowaniem rozwoju infrastruktury, taboru i połączeń pasażerskich w ramach prtfela projektów studialnych. Ekspert w projektach międzynarodowych prowadzonych przez TUV Rheinland (m.in. ekspertyzy techniczne, due diligence, M&A), ekspert Komisji Europejskiej DG Move.
W latach 2015 -2019 Prezes Zarządu Kolei Śląskich, gdzie doprowadził do wymiany taboru na nowoczesny (wraz z pozyskaniem finansowania), przeprowadził restrukturyzację zasobów oraz doprowadził do wzrostu liczby pasażerów z 15 do 20 mln/rok za pomocą rozwiązań biletowych i oferty połączeń. Wcześniej związany z SII Polska, House of Solutions, CTL Logistics, Bombardier/Alstom prowadził projekty rozwojowe, techniczne i doradcze dla wielu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw.
Członek zarządu Stowarzyszenia Kolej na Śląsk.
Adam Guz – Założyciel i dyrektor generalny TAG Ltd: butiku inwestycyjnego, specjalizującego się w M&A i doradzaniu przy IPO, a także prowadzącej inwestycje typu venture capital na własny rachunek.  Z powodzeniem doradzał przy trzynastu IPO (np. Integer / Inpost, oraz GRAAL SA – lidera rynku przetwórstwa spożywczego), oraz przejęciach biznesów przez inwestorów finansowych i strategicznych.  Jako doradca (od 1993 r.), Inwestor lub zarządzający funduszem zrealizował ponad 100 transakcji. Zarządzał sześcioma inwestycjami typu business angel / VC.
Był partnerem zarządzającym w Familly Office z inwestycjami ponad 60 mln PLN. CFO i członek rad nadzorczych kilkunastu spółek, w tym notowanych na GPW. W ostatnim czasie zaangażowany w projekty OZE. Był współliderem Zespołu doradców, którzy doprowadzili do przejęcia projektu i pozyskania inwestora największej farmy fotowoltaicznej o mocy prawie 300MW, w tym 200MW wygrało aukcję energii z zabezpieczoną ceną na najbliższe 15 lat.
Włodzimierz Hrymniak – Ekspert w sektorach elektromobilności, bateryjnym, wodorowym, energetycznym, IT oraz mechanizmu IPCEI. Ponad 20 letnie doświadczenie z pracy zarówno w sektorze prywatnym jak i ~publicznym w wielu różnych rolach oraz branżach głównie w obszarze projektów związanych nowymi technologiami.
Przez 4 lata koordynator Programu E-bus, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent Elektroniki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowych studiów z zarządzania Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. Międzynarodowy Instruktor systemu I Liq Chuan. Obecnie Pełnomocnik Prezesa ds. Strategii w Grupie Ekoenergetyka oraz Członek Zarządu w EKOEN (elektromobilność).
Vadym Melnyk – Founder i Prezes Zarządu Dronehub, europejskiego lidera rozwiązań typu drone-in-a-box, czyli systemów automatyzyjących loty dronami i przetwarzanie danych. Spółkę prowadzi o 2015r, obecnie produkt jest sprzedawany na rynku EMEA. Doświadczenie i pasja Vadyma to robotyka. Studiował w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygrał wiele międzynarodowych i światowych konkursów z robotyki. Jest na prestiżowej liście Forbes 25 under 25.
Jacek Nawrot – Ekspert w obszarze ICT, 25 lat doświadczenia w branży informatycznej. Doradza firmom z różnych sektorów w jaki sposób zrobić Transformacje Cyfrową, wdrażać rozwiązania Przemysłu 4.0, przygotować i wdrozyć strategię Data Driven Company. Wspiera Zarządy firm ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa decyzji i wsparcia kluczowych projektów IT (mitygacja ryzyk, uniknięcie vendor lock-in, zapewnienie najwyższych standardów technologicznych oraz wsparcie merytoryczne kadr).

Jarosław Tokarczuk – Prezes Zarządu OZE.PL Sp. z o.o. – odpowiedzialny za rozwój biznesu w zakresie farm fotowoltaicznych, magazynowania energii oraz elekromobilności. Dodatkowo rozwój platformy IT oraz narzędzi związanej z obrotem energią pochodzącą z OZE.Wcześniej – Dyrektor Wykonawczy Departamentu Rozwoju ENEA SA Odpowiedzialny za: wdrażanie projektów OZE w organizacji – pełny proces inwestycyjny (ocena projektu, pełna faza projektów, w tym uwarunkowania techniczne, raporty środowiskowe, pozwolenia, aukcje i PPA itp.) w farmach wiatrowych, słonecznych, biomasowych i biogazowni. Odpowiadał również za priorytetyzację wszystkich projektów Koncernu Energetycznego, budowę struktury PMO, Rozwój nowych modeli biznesowych w Enei: magazynowanie energii, elektromobilność, smart grid / metering, produkty smart home, OZE – farmy wiatrowe, fotowoltaika, projekty konwencjonalne w energetyce.

Przewodniczący zespołu klastra energetycznego w Towarzystwie Obrotu Energią (TOE)