Pakiet VAT e-commerce – ważne informacje

Wielkimi krokami nadchodzi pakiet zmian ustawy o VAT związany z uregulowaniem unijnego obrotu towarami na rzecz konsumentów. W związku z tym na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt objaśnień w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa trafiła do sejmu po poprawkach senatu, w tym poprawce odsuwające w czasie wejście w życie ustawy do 1 września 2021 r.).

Poniżej postanowiłem zawrzeć w mojej ocenie najciekawsze informacje jakie wynikają z powoływanych objaśnień i o które najczęściej pytają przedsiębiorcy.

 

Limit 10 tys. EUR

 

Po wejściu w życie ustawy miejscem opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostawy towarów na odległość będzie kraj konsumpcji, tj. miejsce przeznaczenia towarów i ich odbioru przez nabywcę (konsumenta).

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik ma miejsce siedziby wyłącznie w Polsce, wysyła towary włącznie z Polski i łączna sprzedaż do wszystkich krajów UE nie przekracza równowartości 10 tys. EUR (42 tys. złotych).

Jak przy tym wskazuje MF: „Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.”

 

Opodatkowanie w kraju konsumpcji począwszy od transakcji wpływającej na przekroczenie progu 10 tys. EUR

 

W efekcie, powyższego jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na małą skalę i nie przekracza ww. limitu to miejscem opodatkowania transakcji jest Polska (kraj nadania towarów).

Należy jednak pamiętać, że obowiązek opodatkowania transakcji w kraju konsumpcji wystąpi począwszy od transakcji w związku z, którą nastąpi przekroczenie progu 10 tys. EUR. Wówczas cała transakcja podlegać będzie rozliczeniu w kraju konsumpcji a nie włącznie jej wartość ponad limit (por. przykład 2 objaśnień).

 

Operatorzy interfejsów elektronicznych nie odpowiadają za rozliczenie WSTO jeśli sprzedawcą jest podmiot unijny

 

Platforma nie będzie mieć obowiązku rozliczenia VAT gdy sprzedawca, od którego konsument nabył towar jest unijnym podmiotem, a towary znajdują się na terytorium UE. Obowiązek podatkowy platformy dotyczy wyłącznie sytuacji gdy ułatwia ona dostawy dokonywane przez przedsiębiorców z krajów trzecich do unijnych konsumentów (por. przykład 15 objaśnień).

 

Operatorzy interfejsów elektronicznych odpowiadają za WSTO dokonywane przez podmioty z krajów trzecich niezależnie od wartości transakcji

Platforma będzie mieć obowiązek rozliczenia VAT, gdy sprzedawca, od którego konsument nabył towar jest podmiotem z kraju trzeciego. W przypadku towarów znajdujących się na terytorium UE (np. magazyn w Polsce) obowiązek podatkowy platformy dotyczy sytuacji, gdy ułatwia ona dostawy dokonywane przez przedsiębiorców z krajów trzecich (np. chiński sprzedawca) do unijnych konsumentów (np. polski nabywca).

Wartość towaru nie ma w tym przypadku znaczenia dla powstania bądź nie obowiązku podatkowego platformy (por. przykład 18 objaśnień).

 

Operatorzy interfejsów elektronicznych niezarejestrowani do OSS nie odpowiadają za rozliczenie SOTI w państwie przeznaczenia towarów

W przypadku, w którym dany przedsiębiorca za pomocą platformy dokona sprzedaży towaru [do 150 EUR], który z kraju trzeciego (np. z Chin) jest importowany np. do Polski i w Polsce podlega dostawie na rzecz konsumenta (kraj importu jest krajem przeznaczenia) opodatkowanie SOTI występuje w Polsce, o ile VAT z tytułu tej transakcji zostanie rozliczony przez IOSS.

W efekcie, platforma ułatwiająca taką dostawię nie będzie odpowiedzialna za rozliczenie VAT, jeśli nie jest zarejestrowana do IOSS. Wówczas bowiem za miejsce opodatkowania tej dostawy należy uznać kraj trzeci z którego towary są nadawane (np. Chiny).

W tej sytuacji wystąpi konieczność rozliczenia VAT z tytułu importu towarów na ogólnych zasadach (standardowe zgłoszenie celne z zestawem danych H7 lub w ramach USZ, gdy podmiot zgłaszający korzysta z tego uproszczenia). VAT z tytułu importu towarów będzie zobowiązany zapłacić konsument (por. przykład 25 objaśnień).

 

Kajetan Kubicz, Kancelaria LTCA, partner Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”