Jedna z nowelizacji powoduje nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji. Druga dotyczy tzw. estońskiego CIT. Zapraszamy na spotkanie w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” dotyczące tych zmian w środę 2.12 g. 15-17

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych. Czy model estoński jest alternatywą dla nich?

Rejestracja jak zwykle w serwisie Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-02122020