Wbrew starym schematom! Po debacie o szansach rozwojowych polskiej gospodarki

Dzisiaj 26.11 podczas Coface Risk Meeting Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski poprowadzili brawurowo debatę dyrektorów i przedsiębiorców z Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” na temat szans rozwojowych polskiego biznesu w warunkach spowodowanych przez pandemię (na zdjęciu w studiu przed rozpoczęciem debaty). Słuchało jej ponad 500 menedżerów. Dyskusja po części dotyczyła możliwej relokacji produkcji i usług z Chin do Polski, ale przede wszystkim tego, jakie myślenie i podejmowanie decyzji biznesowych daje w dzisiejszych czasacj  najlepszy skutek. Zapis debaty i wnioski z niej udostępnimy w niebawem. Na gorąco cztery najważniejsze punkty.

  1. Nie czekać aż wydarzy się coś, co przywróci dawne czasy. Nie ma nic takiego – żadna szczepionka, decyzje rządów, wybory, nowe technologie, itd – co cofnęłoby czas i też nie byłoby korzystne cofanie tego czasu, bo teraz właśnie można wysforować się do przodu (z wyjątkiem kilku oczywistych branż).
  2. Nie powielać powszechnych zachowań, zwłaszcza nagłaśnianych w mediach. Obwieszczono spadek inwestycji. „Istotnie – spadły, zatem my inwestujmy, bo wtedy zwiększamy skalę czy nabywamy unikatowych umiejętności” – tak rozumują inteligentni menedżerowie. Media wieszczą wzrost protekcjonizmu. I pewno mają rację. Refleksyjnych menedżerów to nie zatrzymuje, wręcz przeciwnie – znajdują nowe sposoby na zacieśnianie relacji handlowych z zagranicznymi partnerami.
  3. Nie wykrwawiać partnerów w biznesie. Ty masz kłopot, ja mam kłopot, on ma kłopot, pogadajmy jak wspólnie coś poradzić.
  4. Zagwarantować sobie dostęp do towarów, surowców, usług, płacąc wcześniej. Zagwarantować innym pewność dostawy, nawet zwiększając cenę swoich produktów. To powoduje zupełnie inny rachunek kosztów i inne zarządzanie płynnością finansową, a generalnie daje znacznie lepszy, bardziej rentowny i pewniejszy biznes.

Więcej informacji o programie „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – w ramach którego odbyła się ta debata – jest w serwisie dyrektorów Business Dialog https://businessdialog.pl/made-in-poland