Odpowiedzialność coraz dalej idąca

Dzisiejsze 22.02.22 spotkanie (online) w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” na temat należytej staranności by najmniej nie obfitowało w dobre wiadomości, ponieważ zakres odpowiedzialności członków zarządów i innych osób raczej poszerza się. Np. dotyczy nie tylko faktycznych pracowników czy kontrahentów, ale i potencjalnych kontrahentów czy potencjalnych pracowników. Tak więc właściwie w nieskończoność można wykonywać czynności, które mają dowieść – w przypadku sporu czy zarzutów – że działaliśmy racjonalnie, w dobrej wierze i starannie. Skłanialiśmy się do wniosku, że i tak wszystkich nie wykonamy, więc po prostu trzeba powiedzieć „stop” w pewnym momencie i przestać o tym myśleć.

Jednak wiedzę trzeba poszerzać. Z naszej ankiety – przeprowadzonej na spotkaniu – wynika, że 53% dyrektorów nie wiedziało, że rachunki bankowe można zająć firmie PRZED postawieniem zarzutów (traktując je jako dowody rzeczowe).

Analizując nowe ustawodawstwo, czyli Polski Ład skupiamy się na podatkach, a nie wszyscy dostrzegamy też nowe narzędzia fiskusa. Skarbówka otrzymała uprawnienia do żądania od banku informacji o dowolnej osobie fizycznej. Wcześniej mogła żadać takich informacji na temat osoby podejrzanej, czyli takiej której postawiono zarzuty.

Naszą rozmowę swoją wiedzą zasilał prawnik Paweł Sawicki.