Ocena istotności wskaźników – po spotkaniu w Rzeszowie

W czwartek 22.09 po raz kolejny spotkaliśmy się w Rzeszowie, aby omówić frapujący temat oceny istotności danych, wskaźników, raportów, zarówno generowanych w firmie, jak i pochodzących z zewnątrz.

Jak zwykle na początku każdego spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”, tak i tym razem wymieliśmy się uwagami o aktualnej sytuacji gospodarczej i naszych reakcjach na nią. Naszą strategię stawiamy aktualnie na trzech filarach:

– koncentrujemy się nie na wynikach, a na płynności finansowej, zapewniając sobie jak najwięcej gotówki, która się przyda w okazjach lub problemach, niechybnie pojawiających się w turbulentnych czasach

– nawet jeśli widzimy popyt, to świadomie zmniejszamy sprzedaż, bardziej dbając o zachowanie marży,

– staramy się zarządzać w oparciu o dane (choć trudno o te najważniejsze), o scenariusze i modele.

Do samej dyskusji o ocenie istotności wskaźników wprowadził nas Bartosz Radziszewski: „Do dyrektora finansowego co chwilę ktoś przychodzi z pytaniem o opinię, co chwilę coś nowego musi policzyć, zawsze wtedy pojawia się pokusa, aby to liczyć stale i przekazywać pytającemu i innym w postaci wskaźnika. Tymczasem zwykle jest to jednorazowa sytuacja. Jednak jeśli ten wskaźnik powstanie, to on już – siłą bezwładności – pozostanie w firmowej komunikacji. Niepotrzebnie. Ciągle więc musimy walczyć z pokusą tworzenia nowych wskaźników.”

Michał K. Błeszyński, mentor w EY Academy of Business powiedział: „„Jestem zwolennikiem jak najmniejszej liczby wskaźników. Działy operacyjne powinny otrzymać tylko takie wskaźniki, które im służą bezpośrednio do osiągnięcia celów oraz takie, które związane są z tym, co trzeba poprawić w ich procesach. Dyrektor finansowy natomiast powinien mieć w większym stopniu opomiarowane procesy i obszary, aby monitorował wskaźniki operacji i aby uzyskiwał obraz całej firmy. Chodzi o to, aby finanse nie zmuszały biznesu do nadmiernego raportowania, natomiast finanse miały nadzór nad biznesem poprzez własne wskaźniki.”

Pełne podsumowanie całego cyklu spotkań na ten temat ukaże się w połowie października.