Reagujmy na nienaturalne odstępstwa. Po spotkaniu w Szczecinie 15.09

Po kilku eksperymentalnych miejscach na spotkania Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Szczecinie wróciliśmy do Starej Rzeźni, pięknego zabytkowego budynku na Łasztowni. Mesa Kapitańska to najwłaściwsze miejsce dla dowodzących finansami!

Spotkanie prowadzili Iwona D. Bartczak i Łukasz Matysiewicz. W dyskusji o ocenie istotności danych i wskaźników powiedzieliśmy sobie m.in.:

  • reagujmy przede wszystkim na nienaturalne odchylenia
  • koncentrujmy swoją uwagę na tym, co może pójść źle
  • analizujmy dane, które obrazują sprawy, na które mamy wpływ
  • ekspertyzy bankowców i ekonomistów są spóźnione w stosunku do biznesu, są w zasadzie bezużyteczne do decyzji biznesowych
  • najważniejsze informacje wskazujące na przyszłość przynoszą nie finansiści, lecz handlowcy, marketingowcy, zakupowcy.

Zanim opublikujemy pełną relację polecamy artykuł prof. Krzysztofa Obłója w serwisie Business Dialog, który również był omawiany na dzisiejszym spotkaniu Obserwuj szeroko, koncentruj się tylko wyjątkowo

„W szkoleniach agentów ochrony wykorzystuje się schemat postepowania nazywany „rozpryśniętym widokiem” (splattered view). Stojąc przed tłumem agent patrzy na cały tłum jednocześnie i stara się nie patrzeć na cokolwiek szczególnego. Jego swobodna obserwacja ma na celu wychwycenie przez umysł nieregularności i odmienności – wychwycenie tego, co gdzieś w tłumie najprawdopodobniej odbiega od typowego zachowania, ubrania, wzorca. To oczywiście oznacza, że gdzieś we wcześniejszych szkoleniach powstał wzorzec „normalnego” tłumu i wzorzec „zagrożenia”. Aby jednak odnaleźć potencjalne zagrożenie w morzu ludzi, trzeba pozwolić umysłowi i oczom swobodnie wędrować, naprzemiennie koncentrując i dekoncentrując uwagę.”