Najważniejsze szanse biznesu w Polsce w 2021

Wypracowaliśmy je w zespole składającym się z  zarządzających Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog” – Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski – oraz uczestników naszej społeczności – Jacek Czechowski, Piotr Kubiak (Rada Autorytetów w programie „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”), Tomasz Pieniążek, Piotr Trojanowski.

Do listy szans musieliśmy dodać zastrzeżenia, bo szanse pojawiły się w wyniku aktualnych przemian gospodarczych i społecznych, ale ich trwałość i znaczenie będzie zależała od aktywności członków społeczeństwa.

Najważniejsze szanse biznesu w Polsce w 2021:

1. Skrócenie i regionalizacja łańcuchów dostaw wielkich koncernów. Szukanie nowych dostawców i kooperantów (ale o odpowiedniej skali produkcji), mniejsza presja na ceny, większa na pewność dostaw.

2. Wzrost zainteresowania – owocujący decyzjami handlowymi – niemieckich konsumentów i biznesu produktami z Polski, docenienie jakości produktów i pewności dostaw polskiego przemysłu.

3. Reorganizacja globalnego sektora motoryzacyjnego, nowa struktura produkcji i popytu, w której już bierzemy udział (w Polsce ten sektor wytwarza ok. 10% PKB).

4. Silne atuty logistyczne: łatwość dotarcia do każdego zakątka Europy w 48 godzin oraz zasoby magazynowe.

5. Duży udział w polskiej gospodarce podmiotów z wyraźnym właścicielem prywatnym, zdolnym podejmować szybkie decyzje i wykorzystywać okazje. 

6. Większa liczba młodych ludzi na rynku pracy ze względu na spadek możliwości i chęci pracy tymczasowej, szczególnie w sektorach dotkniętych obostrzenia.

7. Zdolność do eksperymentowania i szybkiego uczenia się/oduczania się, będąca wynikiem zaradności „pokomunistycznej”, ciągle istniejąca w społeczeństwie.

8. Wysokie i doceniane kompetencje zawodowe pracowników przemysłu.

9. Popyt indywidualny spowodowany m.in. wycofywaniem pieniędzy z banków.

10. Skokowy wzrost świadomości właścicieli i zarządów prywatnych firm dotyczący konieczności wdrożenia wybranych technologii informatycznych w ich biznesie.

Zastrzeżenia:

  1. Te szanse mogą zostać zmarnowane przez polskie harce polityczne na arenie międzynarodowej, bardzo uważnie obserwowane przez biznes.
  2. Warunkiem wykorzystania wielu z tych szans jest zwiększanie skali produkcji czy konsolidacje, umożliwiające stanie się partnerem globalnych korporacji lub realizację wielkich projektów biznesowych.
  3. Szanse dotyczą przede wszystkim dużych firm sektora przemysłowego (włącznie z budowlanym, logistycznym), tymczasem zdecydowana większość polskiego biznesu to MSP. Ci przedsiębiorcy będą musieli szukać nowych pomysłów na siebie i łączyć siły.
  4. Cena nieco straciła na znaczeniu, ale jest to prawdopodobnie chwilowe zjawisko, więc tę szansę trzeba szybko wykorzystać.

Zapraszamy do naszej społeczności, aby wspólnie pracować nad wykorzystaniem  tych szans do rozwoju biznesu i nas samych. Więcej jest tutaj https://kdfdialog.org.pl/o-nas/