Najlepsi najszybciej decydują się na dywersyfikację. Po spotkaniu w Poznaniu 11.08

Za nami kolejne spotkanie w KDF Dialog, na którym analizujemy nasze strategie i praktyki prognozowania, planowania, zarządzania ryzykami. Tym razem w Poznaniu 11.08. Zanim przygotujemy relację z kolejnymi rekomendacjami, przekazujemy kilka ważnych cytatów z dyskusji:
Piotr Hans, CEO w Alma Color (Grupa Novol), członek Kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” „Dzisiaj formalne umowy dają mniejszą pewność niż dobra relacja i „słowo” naszego kontrahenta czy partnera biznesowego. Umowy mają wiele zapisów pozwalających je niemal w każdej chwili zawiesić lub nawet zerwać, natomiast na ludziach można polegać. Oczywiście, na tych osobach, z którymi zbudowaliśmy dobrą relację i którzy mogą polegać również na nas.”
Zbigniew Sobkiewicz, ekspert MPM Productivity Management „Scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej, a więc prognozy popytu służą firmie do oszacowania ryzyk i do decyzji na jakie ryzyko firma może sobie pozwolić. Trzeba przy tym pamiętać, że człowiek jest w stanie rozpatrywać nie więcej niż trzy scenariusze. Z większej liczby nie będzie w stanie wybrać jednego do realizacji.”

Bartosz  Radziszewski, partner Business Dialog, przewodniczący Jury Konkursu CFO Roku„Jeśli w firmie źle się dzieje, to pierwsi odchodzą najlepsi pracownicy i idą do lepszej firmy. Ta sama zasada działa w dowolnej branży czy łańcuchu wartości i dotyczy uczestniczących w niej firm.

Jeśli firma, działająca w danej branży, jest dobrze zarządzana, efektywna, to zarząd nie wyczekuje aż rentowność czy inne warunki biznesowe w branży znacznie się pogorszą, tylko wcześnie analizuje pierwsze symptomy zmiany i podejmuje decyzje o dywersyfikacji branżowej, produktowej czy wejściu do nowego łańcucha wartości.”

Temat prognozowania, dywersyfikacji i płynności rozwiniemy także na konferencji 6.09 w Warszawie. Rejestracja na to wydarzenie TUTAJ