Azymut dla CFO – odporność firmy, płynność finansowa i wyższa wartość dodana produktów. 6.09 g. 9.00-16.00Warszawa

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” wraca na Salę Notowań GPW – po wiadomej przerwie 🙂 Dwa razy w roku wiosną i jesienią rozmawiamy o naszych sprawach w kompetentnym, koleżeńskim i sympatycznym gronie. Na co dzień spotykamy się w 12 naszych regionanych oddziałach, dwa razy w roku zapraszamy wszystkich do Warszawy.

Program:

> 9:15-9:45 Powitanie Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i Bartosz Radziszewski, Business Dialog, przewodniczący Jury Konkursu CFO Roku

> 9:45 – 10:55 Strategie zwiększania odporności firmy i rentowności biznesu. Wprowadzenie Bartosz Radziszewski, Business Dialog, przewodniczący Jury Konkursu CFO Roku 2022. Moderowanie dyskusji  Piotr Hans, CEO w Alma Color (Grupa Novol), czlonek Kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

– zwiększanie efektywności i produktywności

– dywersyfikacja branżowa

– automatyzacja

– zmiana partnerów biznesowych

– innowacje

– bardziej złożony, innowacyjny produkt

 

10:55-11:10 Przerwa

 

> 11:10 – 12:10 Dialog dyrektora finansowego i pracowników jego działu z dyrektorami i pracownikami innych obszarów firmy. Wstęp i moderowanie dyskusji Michał Biernacki, CFO w Selenie, członek Kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

1. W jakim stopniu i jakimi narzędziami dyrektor finansowy i jego zespół może i powinien wpływać na wysokość lub masę marży? Czym i kiedy może zepsuć dobrą strategię swoim finansowym punktem widzenia? Pożądane i mylące wskaźniki.

2. Czy dyrektor finansowy powinien znać klientów firmy? A jesli tak to jak bardzo? Czy wskazane jest, aby uczestniczył w rozmowach handlowych?

3. W jakim stopniu dyrektor finansowy powinien być zorientowany w procesie produkcyjnym czy logistycznym? Co wnosi wiedza i spojrzenie finansisty na poszczególne obszary przedsiębiorstwa i partnerskie?

> 12:10 – 12:35 Budowanie dobrych relacji międzywydziałowych poprzez posiadanie tych samych danych i informacji przez kluczowych menedżerów.

1. Prezentacja wyników badania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” . Iwona D. Bartczak, Business Dialog i Mateusz Borowiak, Exact

2. Komentarz i rekomendacje Adam Kierecki, CFO w Maxi Zooczłonek Kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog

 

12:35-13:25 Obiad

 

> 13:25 – 13:50. Płynność finansowa versus planowanie, prognozowanie i zarządzanie zapasami.

1. Wprowadzenie Zbigniew Sobkiewicz, ekspert MPM Productivity Management

2. Rekomendacje.

> 13:50 -14:50 Nowe łańcuchy wartości. Przykład emobilności – co zmienia w branży motoryzacyjnej w Polsce, w Europie, na świecie. Wprowadzenie Włodzimierz Hrymniak, członek zarządu Ekoenergetyka, członek zespołu „Liderzy przyszłości XXI” w „Made in Poland/Wyprodukowano w Polsce”, programu Business Dialog.

1. Warunki wejścia do łańcucha.

2. Nowy podział wartości dodanej w łańcuchu dostawców.

3. Relacje MSP z dominującą korporacją. Wprowadzenie i dyskusja.

 

14:50 – 16:30 Strefa wolności „Dyrektorze, mikrofon jest Twój” – 6 minut i dwa slajdy (niekonieczne) na wypowiedź 10 chętnych „O czym chciałbym usłyszeć na szkoleniu czy konferencji, a nigdy się to nie zdarzyło?”

 

Rejestracja w serwisie Business Dialog

https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-06092022/