Zarządzanie ryzykiem walutowym – nowy temat w Klubie

Dołączyliśmy do programu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” na najblizsze 6 miesięcy tematy związane z kursami walutowymi i ryzykiem walutowym. Chcemy zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć, asymetrię wiedzy między przedsiębiorcami i menedżerami w firmach a bankowcami, brokerami. Finansjera osiąga w relacjach z firmami zyski nieproporcjonalne do podjętego ryzyka, które jest raczej przenoszone na biznes.

Zaprosiliśmy do współpracy Marcina Obrębskiego i Andrzeja Zapartego z Million Dollars, Baby. „Million Dollars, Baby to projekt, który pozwala na dzielenie się praktyką instytucji finansowych z przedstawicielami biznesu, którzy w tym schemacie traktowani są podmiotowo. W swojej praktyce staramy się wyrównywać szanse wszystkich uczestników rynku finansowego. Wykorzystując narzędzia analizy znajdujemy ryzyka na które eksponowane są firmy. Tworzymy polityki zarządzania ryzykiem, tak na niwie walutowej, stopy procentowej jak i surowców. Przedstawiamy rodzaje strategii i wdrażamy je w życie, monitorujemy efekt i dynamicznie odpowiadamy na zmiany, na bardzo flukuującym rynku finansowym.” – mówią.

Poruszymy następujące zagadnienia:

  1. Metody, modele zarządzania ryzykiem walutowym / zmniejszające ryzyko walutowe.
  2. Narzędzia, instrumenty i produkty do zabezpieczenia ryzyka walutowego / wspierające zarządzanie ryzykiem walutowym.
  3. Okoliczności / powody powstawania ryzyka, efekty stosowania różnych metod i narzędzi.
  4. Polityka i strategia zabezpieczeń. Jak budować i realizować politykę i strategię zabezpieczania ryzyka walutowego.
  5. Dane niezbędne podejmowania decyzji o zabezpieczeniu pozycji walutowych oraz do zarządzania pozycjami walutowymi.
  6. Zarządzanie pozycją walutową. Metody oceny efektywności podejmowanych decyzji i działań w zakresie zabezpieczeń.
  7. Wykorzystanie instrumentów finansowych w sprawozdawczości finansowej. Klasyfikacja i wykorzystanie instrumentów finansowych w tym pozycji walutowych w kontekście zarządzania ryzykiem walutowym.

 

Marcin Obrębski – treasurer

Praktyk rynków walutowych i towarowych od 20 lat. Swoją przygodę z finansami rozpoczął w roku 2004 najpierw jako asystent Zarządu a następnie jako diler korporacyjny w banku DNB NORD.

Obsługiwał średnie i duże firmy w zakresie zabezpieczeń ryzyka walutowego, towarowego i stopy procentowej. Wspierał Departament Finasowania Strukturalnego w kreowaniu instrumentów komplementarnych do kredytowych, otwierając mu możliwości bliskiej współpracy działami finansowymi obsługiwanych firm.

Po opuszczeniu sektora finansowego w roku 2019 swoje kompetencje wykorzystywał i rozwijał w sektorze przedsiębiorstw. Wykorzystując swoją wiedzę i znajomość praktyk bankowych, jak i  również codziennego funkcjonowania ich klientów, pomagał w realizowaniu i implementowaniu zrównoważonej i wspierającej rozwój firm, polityki zabezpieczeń walutowych i towarowych.

W MDB specjalizuje się w analizie rynków towarowych , rynku walutowym oraz zarządzaniu portfelem zabezpieczeń.

Andrzej Zaperty – treasurer

Niepraktykujący absolwent prawa, niewykształcony kierunkowo praktyk finansów. Lubuje się w ekonomicznym dyskursie, do którego wiedzy dostarcza mu 16 letnia praktyka rynkowa. Przeszedł wszystkie szczeble na drabinie kariery dealera rynku finansowego, realizując transakcje z korporacjami jak Orlen, jak i drobnym biznesem, gdzie każde dodatkowe EUR ma znaczenie. Uważa, że analiza techniczna jest lepsza niż kryształowa kula, a właściwe definiowanie cyklów koniunkturalnych i fundamentalnych czynników wpływających na wycenę aktywów, ma przewagę nad rysowaniem linii na wykresie.
Skuteczność w odczytywaniu sygnałów, dyscyplina pracy, efektywność w zarządzaniu ryzykiem z aktywną optymalizacja strategii inwestycyjnych pozwala mu na zawodową realizację z grupą zadowolonych klientów.

Uważa, że Państwo jest jedynym emitentem pieniądza, a deficyt sektora publicznego jest dochodem prywatnego.