Z czym się pogodzić, a o co walczyć bezkompromisowo – kilka rekomendacji do wdrożenia KSeF po klubowym spotkaniu we Wrocławiu 18.10

Wczoraj, 18.10 na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” we Wrocławiu (jak zwykle w pięknym Hydropolis) kontynuowaliśmy rozmowę CFO o szansach i ryzykach wynikających z coraz bardziej cyfryzującego się fiskusa, czego ważnym etapem jest KSeF. KSeF niewątpliwie będzie impulsem do przebudowania procesów i ich automatyzacji w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Pojawienie się powszechnie używanego standardu wymiany danych otwiera nowe korzystne dla firm możliwości. Ale nie stanie się to od razu.

Spotkanie zakończyliśmy rekomendacjami sformułowanymi przez Roberta Sobczyka z Betacom:

„Uważam, że na dzisiejszym, czyli pierwszych etapie należy się skupić na trzech rzeczach

  • Zintegrować swój system finansowo-księgowy z KSeF, tak aby być zgodnym z regulacją i pogodzić się z tym, że początkowo mogą to być dwa a nawet trzy obiegi dokumentów faktur i załączników,
  • Przeanalizować i opisać swoje procesy finansowe, aby przygotować się do dalszej optymalizacji i automatyzacji procesów wykorzystującej możliwości, jakie daje jeden standard wymiany danych i swoje doświadczenie z pierwszych miesięcy stosowania KSeF,
  • Wdrożyć procedury dostępowe do KSeF i bardzo restrykcyjnie ich przestrzegać, bowiem ten dostęp daje pełną informację o wielu tajemnicach firmy, cenną np. dla konkurencji.”

Była to kontynuacja rozmowy rozpoczętej podczas wrzesniowej Konferencji i Gali CFO Roku 2023. Polecamy skrót dyskusji panelowej https://businessdialog.pl/videos/fiskus-coraz-bardziej-cyfrowy

 

Przypominamy, że efaktury można będzie wystawiać za pomocą bezpłatnego narzędzia udostępnianego przez Ministerstwo Finansów lub programu komercyjnego. O ile narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Finansów sprawdzi się w przypadku mikrofirm, małych oraz większych firm, których struktura nie jest złożona, to w przypadku grup kapitałowych, holdingów, grup spółek oraz podmiotów używających wiele różnych systemów IT do wysyłania i odbierania faktur będzie z pewnością trudne do zaakceptowania. Zbieranie danych z różnych systemów, opracowanie optymalnego procesu oraz jego wsparcie przy wykorzystaniu technologii, wymaga przeprowadzenia zaawansowanego projektu integracyjnego.

Więcej można przeczytać w broszurze Betacom Broszura_KSeF