Chcesz inwestować, rozwijać się? Zapoznaj się z ESG

Obserwuję, że firmy poważnie zaczynają podchodzić do dokumentowania swoich działań w obszarze ESG wtedy, gdy chcą rozwijać się, inwestować, i wtedy napotykają barierę w postaci odmowy finansowania, faktoringu czy ubezpieczenia ze względu na brak możliwości wykazania się tymi działaniami. Bo przecież one w każdej firmie w jakimś zakresie jednak są, choć na razie rzadko wynikają ze strategii. Moim zdaniem, to postawa rynku finansowego i ubezpieczeniowego zmobilizuje pozostałe przedsiębiorstwa do wdrażania i raportowania ESG.

W firmach różne działy zajmują się tym tematem, od specjalnie powoływanych komórek podlegających zarządowi przez działy marketingowe do zespołów dedykowanych wcześniej już tematom środowiskowym, np. w dużych firmach produkcyjnych. My uważamy, że dział kontrolingu jest najwłaściwszych miejscem ze względu na kompetencje analityczne oraz doświadczenie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

Zielona strategia musi wynikać ze strategii biznesowej firmy i wspierać jej realizację, a nie być jakimś osobnym bytem wymaganym przez regulacje.

Beata Zawalich, MEC Koszalin, Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”

________________________________________________________

Beata Zawalich będzie uczestnikiem wartościowego kursu „ESG w praktyce” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Akademii GPW Growth, w której powstanie i realizację jest zaangażowany Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Oczywiście, jako klubowicz z bezpłatnym biletem 🙂

Bardzo polecamy ten kurs! Więcej informacji o kursie jest TUTAJ