Nawet sklep internetowy może być działalnością objętą ulgami na innowacje – po spotkaniu we Wrocławiu 27.04

Dzisiaj 27.04 we Wrocławiu spotkaliśmy się z doradcami podatkowymi z Chojnacka&Łagowski Doradcy Podatkowi . Jak widać okoliczności architektoniczne niezmienne i ciągle tak samo fascynujące, ale zmieniła się nazwa kawiarni w Hydropolis, co dokumentujemy na powyższej ilustracji 🙂

Rozmawialiśmy m.in. o ulgach podatkowych ze względu na działalność badawczo-rozwojową. Staraliśmy się odczarować ten górnolotny zwrot „badania i rozwój”. Właściwie każda firma taką prowadzi, często nawet nie przypuszczając, że to właśnie to. Jest nią działalność nastawiona na rezultat, mająca cel pozytywnej zmiany, prowadzona systematycznie, własnymi siłami. Tak się podochociliśmy, że skłonni byliśmy przebudową procesów i narzędzi informatycznych w celu dostosowania się do KSEF również uznać za taką właśnie prorozwojową działalność. Ale doradcy nas hamowali.

Natomiast zgodzili się, że w pewnych okolicznościach budowa sklepu internetowego już podpada pod paragrafy z ulgami. Mirosława Zugaj, doradca podatkowy tak  podsumowała ten wątek rozmowy:

„Budowa sklepu internetowego, jako udoskonalania posiadanych kanałów dystrybucji, może stanowić działalność B+R. Kluczowe jest jednak to, by w to działanie zaangażowane były istotnie wewnętrzne służby. Jeśli bowiem firma kupuje gotowe rozwiązanie IT, nie wnosząc wiele twórczego działania ze swej strony, wtedy ulga nie przysługuje. Rozgraniczenie tych dwóch sytuacji i sposób wykazania, że jednak mamy do czynienia z działalnością B+R wzbudził ciekawą dyskusję. Wydaje się, że niektórzy wyszli ze śniadania ze spostrzeżeniami, iż ich firmy mogą mieć spore oszczędności podatkowe. Trzymamy kciuk za wdrożenie tych pomysłów w życie.”

Obecni na spotkaniu już otrzymali obszerną prezentację dotyczącą ulg, ale może ją otrzymać każdy uczestnik Klubu pisząc na adres kontakt@businessdialog.pl