Efektywność dzięki automatyzacji procesów – komentarz Bartosza Gayera do wyników sondażu KDF Dialog

Komentarz Bartosza Gayera, CFO, uczestnika Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”, do wstępnych wyników sondażu w KDF Dialog „Które działanie przyniesie najszybszy i najlepszy efekt w postaci wzrostu lub zachowania marży w obliczu niekorzystnych zjawisk 2022 r.?”:

Wysoko w wynikach sondażu jest odpowiedź „automatyzacja procesów” – pierwsze miejsce we wskazaniach CFO. Ja również uważam, że to powinien być priorytet przedsiębiorców i menedżerów w 2022 r. W rachunku wyników praktycznie wszystkie koszty idą w górę, w bardzo małym stopniu natomiast podlegają one możliwości negocjacji. Inflacja będzie wywierała presję na koszty wynagrodzeń, a przy niskiej stopie bezrobocia pracodawca nie będzie miał dobrej pozycji do rozmów. Możliwość przeniesienia wzrostu kosztów na klientów nie zawsze jest możliwa i oczywista, nadmierny wzrost cen może oznaczać spadek popytu. Na koszty i ceny nie mamy więc wielkiego wpływu, na rynku wszyscy dostawcy i konkurenci grają według takich samych reguł. Ryzyko utraty rentowności jest ogromne.

Przedsiębiorstwa mają skromny zasób mechanizmów, które mogą uruchomić w obronie marży. Automatyzacja jest jednym z nich. Przede wszystkim pozwoli ona na optymalne zagospodarowanie zasobów pracy, a w wielu przypadkach – uniezależni od ludzkiej pracy całkowicie. Na automatyzacji zwykle najwięcej zyskuje się tuż po jej wdrożeniu, zbierając tzw. nisko wiszące owoce, potem te przyrosty korzyści są mniejsze, ale postępy cyfryzacji pozwalają w końcu na procesy zautomatyzowane w 100% i wtedy zyskiem są nie tylko oszczędności, mniejsze koszty, ale też możliwość zmiany całych procesów i zwiększenia skali działania.

Dzięki automatyzacji nawet mniejsze firmy mogą uzyskać taką efektywność jak duże firmy czy korporacje. Korporacje właśnie dlatego są wydajniejsze od małych firm, gdyż mają wiedzę, środki i motywację do automatyzacji. Ale dzisiaj i dla firm sektora MSP automatyzacja jest dostępna, m.in. dzięki rozwiązaniom w chmurze, znacznie obniżającym koszt stosowania rozwiązań IT.

Dobrym przykładem jest branża biur rachunkowych, obecnie przeżywających nawał pracy w związku z Polskim Ładem. Biura działające wedle starego modelu – opartego na papierze i pracy specjalistów – zbankrutują, bo każde zadanie wymaga teraz większego nakładu pracy. Nastąpi konsolidacja w branży, a nowe podmioty będą oparte właśnie na zautomatyzowanych procesach, co ogranicza zapotrzebowanie na pracę, w tym również na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W nowym modelu biznesowym mniejsza grupa ekspertów może zarządzać pracą automatów i obsługiwać o wiele większą liczbę klientów.

Cyfrowe biuro rachunkowe może również sięgnąć po klientów spoza najbliższego geograficznie obszaru i łatwo włączyć ich obsługę do swoich procesów, choć oczywiście, wzrośnie też konkurencja, bo tak samo będą mogli uczynić inni uczestnicy rynku.

Generalnie wygląda na to, że małe i średnie firmy obronią się przed zagrożeniami związanymi z rosnącymi kosztami i spadającym popytem, stosując w coraz większym stopniu praktyki znane korporacjom. Technologia temu sprzyja.

_________________________

Zapraszamy na najbliższe spotkania na temat automatyzacji procesów

18.01 g. 9-11 Gdynia Rejestracja na spotkanie https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-18012022

27.01 g. 9-11 Warszawa Rejestracja na spotkanie https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-27012022