Apel SKwP do premiera w sprawie przesunięcia terminów Polskiego Ładu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu
gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, zwraca się do rządu
z apelem o przesunięcie terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części tzw.
Polskiego Ładu o rok (tj. do 2023 r.) Umożliwiłoby to przygotowanie kompleksowej korekty tych
regulacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jeżeli rząd uzna ten postulat
za niemożliwy do spełnienia, wówczas jako alternatywę proponujemy:

1. powołanie przez Ministra Finansów grupy ekspertów reprezentujących organizacje
branżowe, która w trybie pilnym przygotuje kompleksową analizę i niezbędne zmiany
przepisów tzw. Polskiego Ładu.

2. przedłużenie terminów sporządzenia oraz przekazania (złożenia):
– rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i CIT-8 za 2021 r.
– rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.

3. niezwłoczne opublikowanie wzorów zeznań rocznych dla podatników PIT/CIT
za rok 2021.

Pełna treść listu https://skwp.pl/aktualnosc/apel-skwp-do-premiera/