Czy racjonalność jest możliwa? Olgierd Bagniewski o homo oeconomicus

W wyniku odziedziczonych po przodkach odruchach  współczesny człowiek charakteryzuje się nadmierną awersją do ryzyka w sytuacjach, które zna lub są sprzeczne z naturą. A z kolei tam, gdzie człowiek nie jest konfrontowany ze znanymi atawistycznymi niebezpieczeństwami, tam zachowuje się on zbyt ryzykownie.

To dwa zdania ze znakomitego artykułu Olgierda Bagniewskiego, głównego ekonomisty Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” o racjonalności człowieka

Bardzo polecamy ten tekst (obie części, również drugą o racjonalności przedsiębiorstwa i państwa) w serwisie dyrektorów Business Dialog http://www.businessdialog.pl, bowiem stanowi świetne uzupełnienie cyklu spotkań „Trafne decyzje biznesowe – dane, analizy, automatyzacja i psychologia” (najbliższe ponownie w Warszawie 20.11.2019)