CFO w czasie wojny

Jeszcze tydzień temu w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” skupialiśmy się na cyzelowaniu wielkiego programu  redefinicji roli CFO oraz aktualizacji kompetencji dyrektora finansowego stosownie do wymogów współczesnego biznesu. Ile kompetencji cyfrowych, a ile międzynarodowej sprawności, ile asertywności międzypokoleniowej, a ile umiejętności liderskich, itd. itd. itd.   

Mamy też przygotowane działania w programach edukacyjno-doradczych Digital Finance Excellence czy Cyfrowy Fiskus.

To wszystko jest dalej ważne i te programy zaproponujemy naszym uczestnikom, ale czwartek 24.02.2022 zmienił priorytety. Sytuacja za wschodnią granicą ma dla Polski fundamentalne znaczenie. Ukraińcy walczą o wolność i suwerenność swoją i naszą. Historia robi wielki obrót.

Mamy świadomość, że działamy w czasie tak wielkich zmian gospodarczych i geopolitycznych, że ocena sytuacji i trafność podejmowanych decyzji są bardzo ograniczone.

CFO z naszego środowiska ustawiają swoje priorytety następująco:

  1. Rozszerzenie odpowiedzialności CFO przez przyjęcie roli głównego strażnika bezpieczeństwa biznesu, finansów i operacji. 
  2. Zapewnienie pełnej informacji o wewnętrznych i zewnętrznych procesach oraz uwarunkowaniach transakcji  w celu trafnej oceny wpływu wprowadzanych sankcji i  rozwoju sytuacji na nie.
  3. Ocena możliwości udzielania pomocy pracownikom ukraińskim, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie (np. wcześniejsze wypłaty, udzielenie urlopów, pomoc w sprowadzeniu rodzin). 
  4. Wsparcie finansowe i niefinansowe dla Ukraińców, bezpośrednie i pośrednie za pośrednictwem organizacji pomocowych (oferowanie wykorzystania zasobów firm tj. infrastruktura techniczna, pojazdy, biura, telefony, itd.).
  5. Zbudowanie planów awaryjnych w relacjach z kontrahentami (prawdopodobnie część z nich  nie będzie w stanie wywiązywać się z umów).
  6. Przygotowanie scenariuszy postępowania w zależności od poziomu i rodzaju europejskich i światowych sankcji, z równym poszanowaniem aspektu biznesowego i etycznego.
  7. Uwzględnienie różnych scenariuszy płynności finansowej i kalkulacji w zależności od reakcji rynków na sankcje, czyli kształtowania się cen produktów, wycen giełdowych, inflacji, kursów walut, itd. 
  8. Założenie w scenariuszach i planach rezerw (z pewnością rzeczywistość zaskoczy firmę i menedżerów).
  9. Zaangażowanie swojego autorytetu w tonowanie emocji, zapobieganie marnowaniu czasu na bezproduktywne dyskusje czy narzekanie. 
  10. Stałe monitorowanie cyberzagrożeń.

Iwona D. Bartczak   Bartosz Radziszewski

Pomagajmy Ukraińcom! Wspierajmy ukraińskie firmy! Oni walczą o samostanowienie, wolność i życie, teraz swoje, a za chwilę może i całej Europy.

Iwona D. Bartczak   Bartosz Radziszewski

Polecamy też kilka wypowiedzi, które odzwierciedlają sposób myślenia i postawę naszego środowiska: Małgorzata Sobczyk, Gracjan Fiedorowicz, Bartosz Gayer, Adam Kierecki, Zbigniew Nasiłowski, Henryk Orfinger.TUTAJ