CFO w czasie wojny – wypowiedzi

Oto kilka charakterystycznych dla naszego środowiska wypowiedzi. Wybraliśmy je spośród wielu, które padły podczas rozmów i spotkań pod koniec tego tygodnia.

Mamy nadzieję, że przyczynią się poczucia wspólnoty i solidarności wśród decydentów polskiego biznesu.

Rekomendacje priorytetów CFO znajdują się TUTAJ

Iwona D. Bartczak  Bartosz Radziszewski

……………………………………………………………………………………………………

Gracjan Fiedorowicz

„CFO w takiej sytuacji kryzysowej, jakiej niestety dzisiaj doświadczamy, staje jedną z najważniejszych osób, która decyduje o sposobie i wartości wsparcia dla pracowników, partnerów biznesowych czy organizacji charytatywnych. Jest on w stanie szybko oszacować wpływ takiej pomocy na wynik finansowy, przepływy pieniężne, kowenanty czy budżet i tym samym określić jej wartość. Oczywiście nie każda organizacja może pozwolić sobie na udzielenie wsparcia finansowego. W takich przypadkach CFO również odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż zwykle, wie jakie aktywa i zasoby, inne niż gotówka, dana organizacja ma do dyspozycji i może ich użyć do pomocy potrzebującym.”

 

Zbigniew Nasiłowski

„W obliczu śmierci nie ma miejsca na kalkulacje. Trzeba więc wysłać auta po rodzinę ukraińskich pracowników, zapewnić im pracę i mieszkanie, pozwolić na urlop w celu obrony ojczyzny.”

 

Bartosz Gayer

„CFO od zawsze był w organizacji instancją, która wie, gdzie są pieniądze. Znamy w firmie każdą śrubkę, wiemy, gdzie szukać, gdy jest potrzeba. W sytuacji potrzeby biznesowej zawsze znajdziemy dodatkową złotówkę.”

 

Henryk Orfinger

„Jestem gotowy ponieść koszty wstrzymania eksportu do Rosji, jeśli tylko miałoby to wpływ na losy tej fatalnej wojny (co niestety jest mało realne).

Takie decyzje powinny najpierw podejmować związki branżowe, aby decydenci w firmach czuli się bezpieczniejsi i solidarni w ponoszeniu ewentualnych konsekwencji.

Ponadto w ciągu dwóch trzech dni będą znane postawy i sankcje europejskich i globalnych struktur i mocarstw. Do tego czasu jako przedsiębiorcy i menedżerowie w Polsce powinniśmy mieć gotowe dane i scenariusze, aby wpisać w te ich decyzje swoje decyzje biznesowe.”

 

Małgorzata Sobczyk

„Jako decydenci w firmach, w tym CFO, dzisiaj często stoimy wobec dylematu, które decyzje biznesowe są tak naprawdę etyczne. Utrzymanie biznesu, rozwój są przecież etyczne, ale wspieranie naszymi pieniędzmi agresora etyczne nie jest. W długi okresie brak etyki się nie opłaci, ale krótki też trzeba przetrwać.

Myślę, że wielu dyrektorów podejmie etyczne decyzje, za które potem zapłaci stanowiskiem, gdy sytuacja będzie bardziej klarowna i okaże się, że trzeba było kierować się głównie kalkulacją.”

 

Bartosz Gayer

„Wojna zaburzyła łańcuchy dostaw i byt ekonomiczny wielu naszych kontrahentów. Są to zarówno firmy ukraińskie, jak i mocno powiązane z nimi firmy polskie. Musimy mieć świadomość, że w tym momencie możliwości wywiązywania się z zobowiązań kontraktowych po ich stronie może być mocno zaburzona. Wyłączmy zerojedynkowe myślenie – budujmy plany awaryjne, wychodźmy naprzeciw naszym kontrahentom, nie naliczajmy kar za opóźnienia, miejmy zrozumienie dla przejściowej utraty płynności. Nie zalecam tu zlekceważenia zarządzania naszym własnym ryzykiem biznesowym – ale ono i tak już istnieje.

Autorytet CFO powinien gwarantować pewność i bezpieczeństwo.

Zdarzenia o dużym ciężarze, jak wojna lub pandemia, uwalniają w ludziach dużo emocji. Znajdują one różne sposoby ujścia i powodują różne reakcje – skrajnie od strachu i apatii po gniew i nienawiść. Pośrodku tych emocji jest bezproduktywne narzekanie. Może to być widoczne na spotkaniach naszych zespołów, które nagle zmieniają się w dyskusję o wojnie i usłyszanych newsach. Autorytet CFO i reszty zarządu powinien przekierować tę energię w działanie – rozmawiajmy z ludźmi o tym, co w tej sytuacji możemy zrobić, ustalajmy konkretne cele i zadania. Nie pozwalajmy na to, aby podległy nam biznes zaczął tracić czas na bezproduktywne eskalowanie emocji i sami też tego nie róbmy.

CFO ma w swoim ręku zestaw różnych narzędzi – wsparcie finansowe jest jednym z nich, ale jak pokazałem wyżej, równie ważne są kwestie relacji biznesowych, komunikacja i gwarancje bezpieczeństwa.”

(polecamy wpis Bartosza Gayera w Business Dialog https://businessdialog.pl/profiles/blogs/czas-prostych-decyzji )

 

Adam Kierecki

„Rolą CFO jest wskazywać ryzyka i szanse, a także szukać jak najlepszych  rozwiązań podejmowanych decyzji także tak trudnych jak w obecnej sytuacji.”

 

Zbigniew Nasiłowski

„CFO i zarządy firm przygotowują scenariusze, aby wpisać się w bieg wydarzeń, ale muszą być świadome, że i tak będzie inaczej niż myślimy. Zbyt wielkie zmiany się dzieją, aby wejrzeć w przyszłość biznesową. W takich czasach trzeba tym bardziej pamiętać, że człowiekiem jest się zawsze, a prezesem czy dyrektorem – bywa.”