Betacom – partnerem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Betacom dołączył do grona partnerów Klubu. Na spotkaniach i w publikacjach będzie nas wspierał swoją wiedzą w zakresie rozwiązań cyfrowych do realizacji e-faktur, automatyzacji i robotyzacji procesów, a także e zakresie chmury cyfrowej.

Już w piątek 22.09 usłyszymy Roberta Sobczyka, autora rozwiązania do KSeF podczas debaty „Fiskus coraz bardziej cyfrowy”. Jego zdaniem: “Kontakty z fiskusem czy innymi organami państwa stają się coraz bardziej cyfrowe, KSeF jest jednym z etapów tej cyfryzacji, ale będa kolejne, np. doręczenia elektroniczne czy inne rozwiązania. Oznacza to coraz większą przejrzystość firmy dla państwa, a z drugiej – dla firmy – nowe możliwości usprawniania własnych procesów, np. ze względu na właściwości faktury ustrukturyzowanej, które pozwalają choćby na lepszy obieg i klasyfikację faktur zakupowych.” Jego zdaniem, wymagany jest pewnien poziom cyfryzacji firmy, aby została wykorzystana  szansa, że wdrożenie rozwiazania do KSeF jednocześnie otworzy drogę do dalszego usprawniania i cyfryzacji procesów w firmie. Ten poziom to:

  1. Używane w firmie systemy mają dostępne API na potrzeby integracji z innymi systemami
  2. Firma posiada lub planuje wdrożyć system klasy workflow i/lub archiwum dokumentów
  3. Firma ma zdefiniowane lub jest w stanie zdefiniować procesy obiegu i przetwarzania faktur
  4. Firma ma zdefiniowane lub jest w stanie określić reguły klasyfikacji faktur

Więcej na Konferencji  “Azymut dla CFO” 22.09 2023. Po Konferencji odbędzie się Gala CFO Roku 2023 i bankiet. rejestracja na Konferencję i Galę https://cforoku.pl/rejestracja-na-konferencje/