Kandydaci stawiają coraz wyżej poprzeczkę – zdaniem Jury

W tegorocznym konkursie na CFO Roku – organizowanym przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” – mam przyjemność być członkiem Jury. Kandydaci są już po prezentacjach i sesji Q&A, głosy Jury oddane, skrupulatnie podliczone (jak to w finansach), a Zwycięzca wybrany.

Kto nim został? Czy jedna osoba odbierze honry, czy więcej? Jeszcze nie wiem. Z ciekawością czekam na ogłoszenie wyników podczas Konferencji i Gali CFO Roku, która odbędzie się 22 września w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przyznam, że Kandydaci co roku stawiają nam coraz wyżej poprzeczkę nam Jurorom – co sprawia, że wybór tego „naj” jest bardzo trudny. Swoimi dokonaniami, podejściem do biznesu i sposobem zarządzania zespołami wykazują, że ich rola się nieustannie zmienia.

Przełamują stereotypy bycia głównym „hamulcowym”, wstrzymywania inwestycji i cięcia wydatków, na rzecz wszechstronnego spojrzenia na działanie organizacji, doskonałe rozumienie biznesu i jego potrzeb, czy niejednokrotnie przejmowanie roli lidera innowacyjności!  Od automatyzacji poprzez wykorzystywanie AI. Naprawdę imponujące.

Kandydaci, z którymi mieliśmy ogromną przyjemność rozmawiać w tym roku, wskazują na zmianę priorytetów z operacyjnych na „ludzkie”. Skuteczne zarządzanie zespołami poprzez upełnomocnianie poszczególnych członków zespołu, rozumienie ich potencjału  i ograniczeń, czy też stwarzanie bezpiecznej przestrzeni do „eksperymentowania” i osiągania sukcesu poprzez doświadczanie i odwagę sięgania po innowacyjne rozwiązania stają się rzeczywistym celem współczesnego CFO.

Każda z rozmów z Kandydatami na CFO Roku jest dla mnie niezwykle inspirująca. Dzięki nim dowiaduję się czegoś nowego, poznaję inny punkt widzenia – niejednokrotnie odmienny od mojego. Różne motywatory czy „drive” do działania.

Niezwykle adekwatne wydaje mi się przytoczenie wypowiedzi Dalajlamy: „Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz – masz szansę nauczyć się czegoś nowego.” A okazji do ciekawych rozmów mam wiele także prowadząc rekrutacje na stanowiska CxO.

Dziękuję za zaproszenie mnie do Jury CFO Roku. To jest niezwykłe doświadczenie!

Dorota Grudzień, dyrektor zarządzająca Arthur Hunt, członkini Jury Konkursu CFO Roku 2023 ( i CFO Roku 2022)