W Konkursie CFO Roku są tylko wygrani!

Z radością witamy kandydatów do tytułu CFO Roku 2024! Po pierwszych zgłoszeniach widzimy, jakie to są wspaniałe osobowości, wartościowi koledzy i koleżanki,  skuteczni menedżerowie.  Biorąc udział w tym przedsięwzięciu potwierdzają, że mają poczucie własnej wartości, deklarują, że swoją marką chcą wzmocnić także markę firmy, w której pracują.

Bardzo dobrą wiadomością jest również to, że wielu dyrektorów rekomendują ich współpracownicy czy podwładni. To świadczy o naprawdę dobrych relacjach, nie jest interesowne, bo nie informujemy kandydatów kto ich rekomendował.

Czekamy na kolejnych kandydatów. Już samo zgłoszenie czyni ich wygranymi, ponieważ poświadcza świadomość swojego wkładu w rozwój swojej firmy i rozwój biznesu w Polsce. Rejestracja do Konkursu https://cforoku.pl/

Pojawiło się kilka pytań, na które nie ma odpowiedzi na klubowej stronie. Oto one wraz z odpowiedziami:

Czy każdy może rekomendować dyrektora finansowego do Konkursu? Co powinno być w takiej rekomendacji?

Każdy może rekomendować dyrektora finansowego do konkursu pisząc na adres kontakt@kdfdialog.org.pl . Należy uzasadnić w kilku zdaniach swoją rekomendację oraz poać kontakt do rekomendowanej osoby (telefon, email). Organizatorzy Konkursu skontaktują się z tą osobą, zapraszając ją do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i informując, że została rekomendowana, jednak bez wskazania kto to zrobił.

Czy organizator Konkursu  informuje o tym, kto rekomendował daną osobę?

Nie, osoba rekomendowana nie otrzymuje tej informacji. Nazwy banków, które rekomendowały CFO, których cenią i uważają za godnych tego tytułu, zostaną wymienione w podsumowaniu Konkursu na stronach Konkursu i Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Czy lista kandydatów jest publicznie ogłaszana?

Nie, taka lista nie jest ogłąszana publicznie, ani w żaden inny sposób. Zna ją tylko Jury Konkursu, które jest zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Czy będzie tylko jeden laureat?

Jest jeden CFO Roku, jednak Jury może wyróżnić zgłoszonych dyrektorów lub utworzyć inną nagrodę.

Co się dzieje po ogłoszeniu laureatów z innymi kandydatami?

WSZYSCY kandydaci będą zapraszani do wywiadów i wystąpień na konferencjach Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i jej partnerów medialnych i biznesowych, bez precyzowania że byli uczestnikami Konkursu, natomiast z prośbą o przedstawienie swoich opinii, praktyk zarządczych i finansowych oraz projektów, ponieważ – jak mówi doświadczenie organizatorów – WSZYSCY są wybitnymi profesjonalistami i mogą stać się przewodnikami dla innych aspirujących do najwyższego poziomu tego zawodu.