Piotr Pirogowski, CFO Roku 2022 – członkiem Jury edycji 2023

Bartosz Radziszewski, przewodniczący Jury Konkursu CFO Roku zaprosił laureata ubiegłorocznej edycji do Jury Konkursu CFO Roku 2023.

Przypominamy dokonania Piotra.

Piotr Pirogowski  jest głównym architektem połączenia dwóch największych firm przetwarzających pieczarki. „Udało mi się doprowadzić do:

  1. Stworzenia największej firmy przetwarzającej pieczarki na świecie,
  2. Sprzedaży 51 % akcji firmy należącej do prywatnych właścicieli dwóm funduszom inwestycyjnym.
  3. Rozpoczęcia procesu integracji firm z Polski i Holandii.” – mówi laureat CFO Roku 2022.

 

Transakcja polegała na przejęciu przez dwa fundusze Cornerstone i Katesia większościowego pakietu akcji od dotychczasowych akcjonariuszy (osoby prywatne) i jednoczesnego przejęcia spółki holenderskiej Greenyard Prepared Netherlands BV  (wcześniej funkcjonującej pod marką Lutèce BV). Obie firmy tworzą grupę kapitałową Okechamp Group, która stała się największym producentem pieczarek przetworzonych na świecie. Polska firma pełni wiodącą rolę w przedsięwzięciu.

 

Holenderska spółka z uwagi na wysoką bazę kosztową, problemy operacyjne oraz działania polskiej konkurencji była w poprzednich okresach trwale nierentowna. Dodatkowo, spółka ta była częścią ogromnej korporacji, która nie specjalizowała się w przetwórstwie grzybów i nie posiadała branżowego know-how. „Dziś, po rocznej współpracy, udało nam się zintegrować główne procesy obu firm i radykalnie poprawić wyniki holenderskiej części Grupy Okechamp. Dużo pracy jest ciągle przed nami, szczególnie w obszarach naznaczonych różnicami kulturowymi.” – wyjaśnia Piotr Pirogowski.

 

Transakcja połączenia obu firm została uznana przez Cornerstone Partners za najtrudniejszy proces M&A i jeden z największych w branży spożywczej w 2021 roku. „Jestem dumny, że od początku byłem jednym z liderów tego projektu. Muszę również zaznaczyć, że ogromną pracę przy transakcji wykonał team inwestycyjny funduszu Cornerstone Partners z Tomaszem Pietrzakiem i Andrzejem Klesykiem na czele.  Wykreowaliśmy pomysł, policzyliśmy synergie, przedstawiliśmy wizję i przy pomocy pracowników i aktywów Cornerstone Partners i Kartesia udało się go zrealizować.” – kontynuuje

 

Połączenie dwóch firm, działających w różnych krajach i różniących się kulturą organizacji jest dużym wyzwaniem. „Naszym celem jest pełna integracja firm, czyli, unifikacja procesów, praca na wspólnych systemach, wspólne narzędzia decyzyjne, wspólne wartości i strategię. Wiąże się to z szeregiem wewnętrznych projektów z obszaru HR, sprzedaży, logistyki, S&OP, controllingu, masterdata, IT, które mają na celu połączenie firm w jeden organizm. Te procesy są priorytetowe przez mnie.” – mówi Piotr Pirogowski.

 

I dodaje: „Budżet inwestycji, które zamierzamy wykonać przez najbliższe 3 lata kształtuje się na poziomie 100 m Euro. Jestem dumnym, że skutkiem między innymi moich działań jest wykreowanie Grupy Okechamp jako światowego lidera przetwórstwa pieczarkowego.”

 

Pieczarki to od lat polska specjalność eksportowa. W ostatnich latach ok. 60-70 proc. produkcji trafiało na eksport. Mimo pandemicznych trudności w 2021 r. Polska utrzymała pozycję światowego lidera w eksporcie pieczarek z 32-proc. udziałem w światowym eksporcie. Będąca na drugiej pozycji Kanada osiągnęła udział 20-proc., zaś trzecia Holandia – 14-proc.

Według statystyk GUS, w ostatniej dekadzie wartość polskiego eksportu tych grzybów na rynki światowe wzrosła o ok. 47 proc., zaś wolumen o ponad 27 proc. Pieczarki z Polski cieszą się uznaniem wśród odbiorców zagranicznych ze względu na niższą cenę niż oferowana przez producentów z Europy Zachodniej, a także z uwagi na bardzo wysoką jakość.