Przebój III edycji Digital Finance Excellence – zamknięcie miesiąca

Spodziewaliśmy się, że usprawnianie i automatyzacja procesu zamykania miesiąca (kwartału, roku) będzie przebojem III edycji Digital Finance Excellence, która zaczęła się w kwietniu 2020. I rzeczywiście tak się stało, a nawet bardziej niż spodziewaliśmy się, ponieważ turbulencje wynikające z aktualnego kryzysu spotęgowały problemy z płynnością pracy, dostępnością danych, dyspozycyjnością pracowników.

Coraz więcej uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” prosi ekspertów Klubu o wsparcie w tym temacie. Więc ciągle na tym ZOOM czy TEAMS pokazuje te albo inne slajdy, np. jak poniżej.

Jak jest teraz?   Jakie są najczęstsze stosowane rozwiązania problemów powodujących uciążliwość i długi czas zamykania miesiąca?

  1. Zwiększenie ilości pracy przeznaczanej przez zaangażowane osoby na zamykanie miesiąca, kosztem innych zadań.
  2. Rozciągnięcie okresu zamknięcia miesiąca do maksymalnych dopuszczalnych terminów.
  3. Zatrudnienie dodatkowych osób do wykonywania czynności związanych z zamknięciem miesiąca.

Jakie są bariery tych najczęściej stosowanych rozwiązań?

  1. Obowiązkowe terminy rozliczeń podatkowych, np. 20-ty dzień kolejnego miesiąca lub później.
  2. Brak wyszkolonej i kompetentnej kadry.
  3. Pojawianie się błędów spowodowanych przeciążeniem dużą ilością pracy do ostatniej chwili, w konsekwencji brakiem czasu na analizę jej rezultatu i weryfikację pod względem poprawności i jakości.

Ale są inne rozwiązania możliwe do zastosowania. Wypracowaliśmy je w ramach DFE, programu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” oraz z pomocą Partnerów programu. To jest naprawdę dobra wiadomość.

Polecamy artykuł na ten temat Bartosza Radziszewskiego i Jarosława Stefaniaka https://dfe.org.pl/proces-zamkniecia-miesiaca/

Zagadnienie usprawniania i automatyzacji procesu zamykania miesiąca będzie tematem spotkania w Business Dialog w dniu 9.06 w godz. 15.00-17.00. Rejestracja https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-09062020

Przy okazji propagujemy zarządzanie procesowe 🙂