Ochrona majątku osobistego i firmy w czasie kryzysu

Oto prezentacja przygotowana na potrzeby uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” przez Olgierda Bagniewskiego. Jest omawiana na spotkaniach klubowych oraz indywidualnie.

Zasady inwestowania. Olgierd Bagniewski

Dr Olgierd Bagniewski ma 40 lat doświadczenia w inwestowaniu i teoria finansów. Od 2014 roku jest głównym ekonomistą Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Wykształcenie zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Neapolu i Uniwersytecie w Hamburgu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ekonometrii i teorii ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Hamburgu

Zespół dr Bagniewskiego opracował model strategii inwestycyjnej oparty na kilkudziesięcioletnym  doświadczeniu w inwestowaniu i analizie najbardziej płynnych rynków towarów i rynków akcji.

Fundusz ma na celu generowanie niezwykle wysokich zysków z portfela ponad 34 najbardziej płynnych indeksów towarów i akcji przy użyciu wyrafinowanych metod statystycznych.

Olgierd Bagniewski jest autorem i współautorem 4 książek (jedna z nich „Go East – die OST BOERSEN kommen” była książką miesiąca w Szwajcarii) oraz około 1000 artykułów na temat finansów.

W prezentacji jest kontakt do niego.