Powstała Rada Autorytetów w programie „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”

Program „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog – wzmocni zdolność firm w Polsce do pozyskania zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od korporacji, które zmniejszają swoje zaangażowanie w Azji lub po prostu szukają kooperantów bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej,  międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu. Rada Autorytetów – składająca się  rówież z menedżerów niezwykle doświadczonych we współpracy z globalnymi korporacjami i pozyskiwaniu ich inwestycji w Polsce – będzie także służyć wiedzą o formalnych i nieformalnych regułach rządzących życiem korporacyjnym, a zwłaszcza procesem decyzyjnym w kwestii inwestycji, zakupów, relacji z kooperantami.

Oto skład Rady Autorytetów, zespół osób o wybitnych zasługach dla polskiej gospodarki i wiedzy, których wiedza może nam wszystkim wybitnie się przysłużyć aktualnie:

Danuta Dąbrowska jest finansistką, aktualnie członkiem rad nadzorczych Santander i Budimex. Wcześniej pełniła rolę wiceprezesa finansowego Pandora Jewelry na Europę Wschodnią i Pandora ME, a wcześniej taką samą funkcję w ECCO w Europe East &Middle East.

Jacek Bartosiak jest prawnikiem,  założycielem i prezesem Strategy&Future. B. CEO of Central Transportation Hub, Poland – 2018-2019, partner zarządzającym kancelarią prawną Bartosiak & Partners (od 2004). Współtworzył PlayofBattle LLC in Austin. Był też  Senior Fellow w The Potomac Foundation Washington D.C. 2015-2018

Piotr Freyberg był dyrektorem generalnym 3M Poland (w latach 1992-2006), a następnie dyrektorem ds. rozwoju w 3M Wrocław (centrum produkcyjne firmy 3M w Polsce). Wcześniej pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą m.in. jako Stały Przedstawiciel Polski w GATT.   Obecnie jest m. in. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Cognor Holding.

Janusz R. Guy  był prezesem zarządu giełdowych spółek Sygnity, Bioton oraz Polfa Kutno. Zajmował kierownicze stanowiska w globalnych operacjach firmy The Coca-Cola Company, w Reckitt Benckiser, DIAGEO, TEVA Pharmaceuticals. Pracował również jako Dyrektor Zarządzający w The Carlyle Group.

Piotr Kubiak jest ekspertem Branży Motoryzacyjnej przy Polskiej Izby Motoryzacji oraz członkiem  Sektorowej Rady ds kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Był wiceprezesem ZM Postęp.

Richard Łada był m.in.  dyrektorem rozwoju w Apple Poland & Central Europe, prezesem zarządu Motorola Polska, stworzył centrum oprogramowania Motoroli w Krakowie. Obecnie pracuje dla polskich firm jako doradca zarządzania strategicznego i międzynarodowej ekspansji.

Jerzy Mikosz jest finansistą,  współtwórcą międzynarodowej grupy FamiCord, zbudowanej przez giełdową spółkę Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), największą firmę tej branży w Europie (30% rynku), gdzie pracował przez wiele lat jako dyrektor finansowy grupy, a ostatnio prezes zarządu FamiCord AG w Szwajcarii. Wcześniej m. in. kierował zespołami krakowskiego centrum usług Capgemini.

Prof. Konrad Raczkowskijest ekonomistą i menedżerem (m.in. wiceprezes BOŚ Bank; Miedzi Copper Corp. w Vancouver). Przewodniczący i członek rad nadzorczych, m.in. Domu Maklerskiego, KDPW. Jest dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk,  visiting speaker University of Cambridge, członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Był wiceministrem finansów.

Pracę Rady Autorytetów koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.

Więcej informacji o programie będziemy wysyłać osobom zarejestrowanym poprzez ten formularz