Ponad 70 spotkań klubowych i 36 tematów – rok 2020 w KDF Dialog

Tematy zrealizowane w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” w 2020 roku podczas spotkań regionalnych (w rzeczywistych przestrzeniach) od 2.01 do 11.03 i od 3.07 do 24.09  oraz online od 18.03 do 15.12. Łacznie ponad 70 spotkań i jedna konferencja. 36 tematów.  Wszystkie tematy zostały też omówione w publikacjach oraz zostały w nich sformułowane rekomendacje dla uczestników KDF Dialog.

 1. Zarządzanie firmą na nowe czasy, czyli organizacją hybrydową (4 spotkania)
 2. Proces zamykania miesiąca, kwartału, roku – usprawnienie, przyspieszenie, automatyzacja (6 spotkań)
 3. Modyfikacja strategii biznesowych w wyniku doświadczeń ostatnich miesięcy. (2 spotkania)
 4. Płynność finansowa – nowe skuteczne narzędzia na dzisiejsze czasy (4 spotkania)
 5. Dane i ich wizualizacja – znaczenie dla rozwiązywania problemów. (3 spotkania)
 6. Cyfrowy Fiskus. Koszty kar versus koszty Compliance (3 spotkania)
 7. Czy kryzys gospodarczy przekreśla odważne plany zawodowe menedżerów?
 8. Aktualnie wygrywające strategie na rynkach finansowych (3 spotkania)
 9. Automatyzacja procesów – nowe cele w nowej sytuacji gospodarczej, społecznej i zdrowotnej
 10. Ryzyka biznesowe i prawne nieprawidłowego raportowania. (3 spotkania)
 11. Zaczęła się wielka migracja produkcji i usług do Europy i USA. Czy liczymy się w niej? (2)
 12. Sytuacja poszczególnych branż – ryzyko niewypłacalności klientów lub dostawców
 13. Władza absolutna deprawuje absolutnie, czyli kto powinien odpowiadać za politykę bezpieczeństwa IT w firmie
 14. Czym charakteryzuje się obecny kryzys i jakie są możliwości zarobku na nim? (4 spotkania)
 15. Restrukturyzacja – prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja umów kredytowych i leasingowych (2 spotkania)
 16. Fenomen rozprzestrzeniania się epidemii – zdaniem matematyków i analityków danych
 17. Zapewnienie działania firmy a bezpieczeństwo pracowników – koszty, ubezpieczenia, odszkodowania (2)
 18. Jakie problemy sprawiają systemy IT w sytuacji zdalnego działania firmy – diagnoza i propozycje rozwiązań
 19. Trwałe zmiany rynkowe po aktualnym kryzysie
 20. Perspektywy zawodowe dyrektora finansowego w nadchodzącym kryzysie
 21. Plan B dla Dyrektora, czyli kim jest interim manager i dla kogo
 22. Automatyzacja rozliczania zakupów. Jak polepszyć stabilność finansową kontrahenta? (2 spotkania)
 23. Czy wiedza buduje mądrość, rozwagę i konkurencyjność w biznesie?
 24. Jak sprawdzić trafność wyboru rozwiązania IT? Priorytety w 2020 i 2021 roku (2 spotkania)
 25. W odpowiedzi na Cyfrowego Fiskusa – dobre praktyki w firmach.
 26. Data Governance – jako podstawowy warunek bezpieczeństwa podatnika.
 27. Odpowiedzialność zarządu z powodu utraty płynności. Ubezpieczenie należności jako jedna z metod zabezpieczenia majątku firmy i zarządu
 28. Relacje i komunikacja z dostawcami w procesie zarządzania zobowiązaniami.
 29. Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych. Czy model estoński jest alternatywą dla nich?
 30. Szanse firm w Polsce na skorzystanie na przetasowaniach, które dokonują się właśnie w powiązaniach kooperacyjnych i handlowych w świecie.
 31. Rejestracja czasu pracy jako narzędzie do komunikacji i obiektywnej oceny
 32. CIT 2021. Wdrożenie strategii podatkowej – rekomendacje.
 33. Usprawnianie i automatyzacja w zarządzaniu zobowiązaniami dla poprawy płynności finansowej. (2 spotkania)
 34. Odpowiedzialność członków zarządów – ubezpieczenie D&O i inne.
 35. Palące pytania – zmiany w podatku u źródła.
 36. Algorytmy trenowane do rozwiązywania problemów biznesowych (2 spotkania)

 

Konferencja Business Dialog 15.01 Sala Notowań Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie „Biznes 4.0 – emocje, inteligencja, prawo i rynek w cyfrowych czasach”, a także spotkania i warsztaty w ramach GPW Growth (4 wydarzenia).