Podatki opłaty i nowe obowiązki przedsiębiorców i podatników w 2021 roku

Skala zmian w podatkach, opłatach daninach w 2021 roku jest delikatnie mówiąc spora. Podatki, opłaty, podwyżki cen nowe obowiązki sprawozdawcze np. szczegółowe informowanie ZUS o zawieranych umowach o dzieło staje się chlebem powszednim na początku każdego nowego roku – 2021 rok też przyniesie nam wiele zmian. Oto niektóre z nich.

1.   Droższa telewizja. Wyższy abonament RTV.

Decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podwyższony będzie abonament radiowo-telewizyjny. Abonament radiowy w styczniu 2021 roku wzrośnie o 50 gr (z 7 na 7,5 zł). Abonament telewizyjny wzrośnie o 1,8 zł (z 22,7 zł na 24,50 zł).rok 2021

2.   Tzw. podatek cukrowy.

Opłata za słodzone napoje wyniesie 0,5 zł za 1 litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej i 0,1 zł za 1 litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Do tego dochodzi opłata zmienna wynosząca 5 gr za 1 gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml.

3.   Podatek od alkoholu w niewielkich butelkach („podatek od małpek”).

25 zł od 1 litra 100-proc. alkoholu sprzedawanego w butelkach poniżej 300 ml. „Setka” wódki 40 proc. zdrożeje 1 zł, „małpka” 200 ml o 2 zł.

4.   Podatek od spółek komandytowych.

Od 2021 roku spółki komandytowe i jawne będą płacić CIT. Nie płaciły do tej pory podatku dochodowego. Podatkiem CIT zostaną objęte spółki, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego mający udział w zyskach spółek jawnych nie są ujawniani. Mowa o firmach mających siedzibę (lub zarząd) w Polsce.

5.   Wyższa opłata przekształceniowa.

Otwarte Fundusze Emerytalne miały zostać zlikwidowane w połowie 2020 roku. Pieniądze z likwidacji miały trafić na Indywidualne Konta Emerytalne. Z tytułu przekształcenia OFE w IKE pobierana będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto klienta OFE. Wejście w życie ustawy jest bardziej niż prawdopodobne.

6.    Podatek od psa.                                                                                              Podatek od psa ustalają gminy. W tym roku podniesiono limity, do których można daninę podwyższyć. Teraz limit wynosi 125,40 zł, a wzrośnie do 130,30 zł.

7.   Wyższy podatek od nieruchomości.

Wzrasta o wskaźnik inflacji (w I półroczu 2020 roku – 3,9 proc.). Ostateczną decyzję podejmują jednak gminy. Stawki wzrosną do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej za budynki mieszkalne, do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

8.   Podatek (opłata) targowy.

Opłata targowa wzrasta do 823,11 zł (dziennie) z 792,21 zł (dziennie).

9.   Podatek (opłata) uzdrowiskowy.

Opłata uzdrowiskowa wzrasta z 4,48 zł (dziennie) do 4,66 zł (dziennie).

10. Podatek handlowy.

Zapisany jest budżecie na 2021 rok, choć stosownej ustawy wciąż nie ma. Opłata ma wynosić 0,8 proc. miesięcznego obrotu między 17 mln a 170 mln zł i 1,4 proc. miesięcznego obrotu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolna to 204 mln zł. Podatek zakwestionowała Komisja Europejska.

11. Podatek reklamowy.

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że politycy Solidarnej Polski wpadli na pomysł opodatkowania reklam. Media musiałyby odprowadzać określony procent obrotów ze sprzedaży czasu reklamowego, powierzchni reklamowej i reklam internetowych. Podatek działaby analogicznie do podatku handlowego. Wejście w życie daniny w 2021 roku jest prawdopodobne, choć niepewne.

12. Podatek od plastiku.

To podatek związany ze zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej. Wynosi 0,8 euro od 1 kg plastików niepoddanych recyklingowi.

13. Podatek od węgla.

To pomysł Komisji Europejskiej, ale ma zostać przedstawiony w I półroczu 2021 roku, więc to nic pewnego. Polega na nałożeniu cła na produkty, przy wytwarzaniu których emitowane jest dużo CO2.

14. Podatek cyfrowy.

Również planowany przez KE. Dotyczy firm, których obroty przekraczają 750 mln euro rocznie. Stany Zjednoczone są przeciwne, bo dotyczyłby głównie technologicznych gigantów – Apple’a, Google’a i Amazona.

15. . Wyższe wynagrodzenie minimalne i składki ZUS w 2021 r.

W 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę zarobią 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł brutto – to wzrost o 1,30 zł w porównaniu z 2020 r. Jednocześnie w związku z przyjęciem nowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Polacy zapłacą wyższe składki ZUS. W przyszłym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki ZUS w wysokości 1447,08 zł, w tym:

·       składka emerytalna – 615,93 zł,

·       składka rentowa – 252,43 zł,

·       składka wypadkowa – 52,70 zł,

·       dobrowolna składka chorobowa – 77,31 zł,

·       Fundusz Pracy – 77,31 zł.

Wysokość składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przez rząd przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przedstawionego w założeniach do budżetu na przyszły rok. Wynagrodzenie to wyniesie 5 259 zł – o 32 zł więcej niż w ubiegłym roku.

16. Droższy prąd w 2021 r. Co z opłatą za gaz?

Od 2021 r. gospodarstwa domowe zapłacą od 1,87 do 10,46 zł więcej za prąd – kwota związana jest z wprowadzeniem nowej opłaty mocowej. Koszty wzrosną także dla pozostałych odbiorców energii elektrycznej – 0,0762 zł za kWh energii pobranej pomiędzy godziną 7:00 a 22:00 w dni robocze. Stawki opłaty mocowej ogłoszone zostały przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

17. Wyższe ceny za połączenia i SMS-y do Wielkiej Brytanii od 2021 r.

1 stycznia 2021 r. kończy się okres przejściowy Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit staje się rzeczywistością – jedną z pierwszych konsekwencji jest wzrost cen połączeń, SMS-ów oraz transmisji danych u operatorów sieci komórkowych. Jeden z pierwszych cenników usług telekomunikacyjnych na nowy rok przedstawiła firma Orange – za minutę połączenia z Wielką Brytanią klienci zapłacą 4,94 zł, natomiast wysłanie SMS-a będzie kosztować 1,51 zł. Operatorzy sieci komórkowych w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty nie są już zobowiązani do oferowania usług w roamingu, jak miało to miejsce do tej pory. Zmiany cenników zapowiedział również Plus. Obie sieci podkreślają, że od przyszłego roku klienci będą mogli liczyć także na promocyjne oferty, które obniżą koszty usług telekomunikacyjnych z Anglią.

18. VAT od zakupów spoza UE bez zwolnienia

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające VAT dla towarów spoza Unii Europejskiej wysyłanych do klientów z państw Wspólnoty. Unijny podatek obejmie zamówienia ze sklepów internetowych, tj. AliExpress, Wish, Amazon i eBay, a opodatkowane będą wszystkie przesyłki niezależnie od ich wartości. Do tej pory paczki, w których łączna cena towarów nie przekraczała 22 euro, były zwolnione z płacenia VAT-u. Konsumenci zapłacą więcej za internetowe zakupy towarów wysyłanych z państw nienależących do Unii Europejskiej.

19. Siedem niedziel handlowych w 2021 r.

Niedziele handlowe w 2021 r. będą miały miejsce w styczniu, marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu. Łącznie siedem razy w ciągu roku, identycznie jak w 2020 r. Z reguły klienci zrobią zakupy w ostatnią niedzielę miesiąca, dokładne daty to:

·       31 stycznia 2021 r.,

·       28 marca 2021 r.,

·       25 kwietnia 2021 r.,

·       27 czerwca 2021 r.,

·       29 sierpnia 2021 r.,

·       12 grudnia 2021 r.,

·       19 grudnia 2021 r.

Po sierpniu sklepy będą zamknięte w każdą w niedzielę września, października oraz listopada. Dopiero w okresie przed świętami Bożego Narodzenia przewidziane są dwie, występujące tydzień po tygodniu, niedziele handlowe.

20. Prawo do naprawy sprzętów od 2021 r.

Od kwietnia 2021 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązywać będzie prawo do naprawy sprzętów. Nowe przepisy mają przeciwdziałać sztucznemu zaniżaniu długości działania urządzeń oraz umożliwić klientom wymianę i naprawę produktów. Prawo wejdzie w życie po ratyfikacji przez ministerstwa krajów członkowskich. Co to oznacza dla klientów? Producenci m.in. telewizorów, komputerów, lodówek, zmywarek oraz pralek będą musieli wyposażyć urządzenia w uniwersalne części wymienne oraz udostępnić konsumentom instrukcję, w jak sposób wymieniać poszczególne elementy. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek informowania klientów o oczekiwanej żywotności produktów.

21. Droższy wywóz śmieci w 2021 r.

Od 2021 r. wrosną również opłaty za wywóz śmieci. Część miejscowości w Polsce zmienia sposób naliczania kosztów za odpady wytworzone w gospodarstwach domowych – z ryczałtowej stawki na system, który uzależnia opłatę od ilości zużytej wody przez mieszkańców. Każda gmina samodzielnie ustala wysokość stawki za wywóz śmieci, wybierając jeden z czterech wariantów przewidzianych przez ustawodawcę – opłata uzależniona od powierzchni mieszkania, zużycia wody, gospodarstwa domowego lub liczny osób mieszkających.

22. Nowe przepisy drogowe od 2021 r.

W przyszłym roku zmiany przepisów odczują również kierowcy. Wśród nowości na drogach, które zostaną wprowadzone od 2021 r., jest m.in. likwidacja ograniczenia prędkości do 60 km/godz. w nocy, zakaz jazdy „na zderzak” oraz korzystania ze smartfona podczas przechodzenia przez jezdnię. Piesi będą mieć również pierwszeństwo przed wejściem na przejście. Natomiast od 4 czerwca 2021 roku w salonie sprzedaży będzie można załatwić wszystkie niezbędne formalności związane z rejestracją pojazdu samochodowego, przyczepy i motoroweru. Nowy właściciel nie będzie musiał w tym celu udać się do urzędu.

23. Przedsiębiorca złoży reklamację w 2021 r.

O przyszłego roku przedsiębiorcy zostaną objęci ochroną konsumencką. 1 stycznia 2021 r. w życie wchodzą przepisy zmieniające ustawę prawo konsumenckie oraz nowelizacja kodeksu cywilnego. Na ich podstawie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane jako przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Zmiany wpłyną na zawarte umowy sprzedaży niemające charakteru zawodowego. Osoby prowadzące jednoosobową działalność będą mogły m.in. złożyć reklamację oraz odstąpić od umowy jak standardowi klienci

24. Zmiany w podatku dochodowym w 2021 r.

Pierwszą zmianą w zakresie podatku dochodowego, która od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie, jest rozszerzenie zakresu obowiązywania tzw. ulgi dla młodych. Osoby poniżej 26 r.ż. nie zapłacą podatku z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego. Do tej pory ulga obejmowała tylko przychody z umów-zleceń, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Druga zmiana w PIT dotyczy ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnych rozliczeń dokonywanych przez osoby samotnie wychowujące dziecko. Od przyszłego roku więcej samotnych rodziców skorzysta z preferencyjnej formy rozliczenia z pełnoletnim dzieckiem.

25. Nowe przepisy budowlane od 2021 r.

Restrykcyjne przepisy budowlane wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. – dotyczą efektywności energetycznej nowych budynków. Co to oznacza dla osób planujących kupno mieszkania lub budowę domu? Będzie drożej. Do tej pory standardy promowały budownictwo energooszczędne i niskoemisyjne, natomiast od przyszłego roku będą nakazywać stawianie budynków pasywnych, czyli takich, które mają m.in. ograniczone zapotrzebowanie na energię pierwotną.

26. Nowy „podatek od deszczu” w 2022 r.

W 2021 r. gospodarstwa domowe czeka sporo nowych opłat, a rząd zapowiada już kolejną na 2022 r. – „podatek od deszczu”. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni co najmniej 600 mkw., zabudowanych w 50 procentach. Do tej pory płacili ją w większości przedsiębiorcy posiadający działki pod magazyny oraz sklepy wielkopowierzchniowe otoczone parkingiem. Obecnie opłata deszczowa dotknie także gospodarstwa domowe, a jej wysokość będzie wahać się od 0,45 do 1,50 zł na 1 mkw./rok.

27. Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 2021 r.

Część Polaków pracujących za granicą zapłaci wyższe podatki od 2021 r. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące likwidacji ulgi abolicyjnej. Do tej pory abolicja podatkowa PIT umożliwiała uniknięcie wyższego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów z zagranicy. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w tekście Eweliny Czechowicz „Polscy emigranci z tych krajów zapłacą wyższe podatki”.

28. Spółka jawna jako podatnik CIT.

Zgodnie z nowymi przepisami, spółki jawne w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie, staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

29. Spółka nieruchomościowa.

To nowy rodzaj spółki. Dotąd w polskim prawie podatkowym nie było regulacji dotyczących spółki nieruchomościowej. Spółka nieruchomościowa została zdefiniowana w art. 4a t 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nowymi regulacjami zostanie przeniesiony obowiązek rozliczenia podatku od dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową ma w założeniu służyć zwiększeniu efektywności poboru podatku dochodowego. Rozliczenie obowiązku odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.

Nowe przepisy wprowadzają:

  •  regulacje dotyczące obowiązku zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 19% przez spółkę nieruchomościową jako płatnika w związku ze zbyciem przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w takiej spółce;
  • obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie;
  • obowiązek przekazania Szefowi KAS przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takich spółkach odpowiednią wysokość praw głosu, ogółu praw i obowiązków albo ogólnej liczny tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze określonej tymi przepisami informacji.

30. Informacje o realizowanej strategii podatkowej            

Dotąd nie było uregulowań dotyczących informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z art. 27 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

31. Zmiany w podatku VAT 2021 i w podatku akcyzowym

W podatku VAT w 2021 r. oraz podatku akcyzowym czeka nas również dużo zmian, które aktualnie jeszcze w większości są w fazie projektów, a będą to:

1.   Zmiany w VAT od zakupów na chińskich portalach (projekt)

2.   Krajowy System e-Faktur (projekt)

3.   Ustrukturyzowane faktury (projekt)

4.   Przedłużone stosowanie PKWIU od niektórych towarów (projekt)

5.   Pakiet Slim VAT (prace w Senacie)

6.   Kasy online dla kolejnych przedsiębiorców

7.   Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment) (projekt)

8.   Status podatnika bezgotówkowego (projekt)

9.   Paragon z NIP na dłużej poza JPK (projekt)

10. Centralny rejestr podmiotów akcyzowych – od 1 lutego 2021 r.

32.  Obowiązek sprawozdanie o stosowanych  terminach płatności. Kapitałowe grupy podatkowe i firmy o rocznych obrotach powyżej 50 mln euro są zobowiązane do 31 stycznia 2021 zaraportować i umieścić w internecie sprawozdanie o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych. Brak sprawozdania lub sprawozdanie wykazujące nieterminowość w realizowaniu terminowym płatności grozi poważnymi sankcjami. Nadzór sprawuje UOKiK i to on wydaje decyzje administracyjne o sankcjach.

Podgląd Artur Jeschke.jpg

Zebrał dla nas Artur Jeschke