Polski model sztucznej inteligencji dla procesów finansowych – możliwość pilotażu

W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” od kilku lat realizowany jest program Digital Finance Excellence, którego celem jest wsparcie dyrektorów i ich firm  w usprawnianiu i aktualizacji procesów. Automatyzacja i AI zastępuje ludzi w niektórych czynnościach oraz wzmacnia w innych, czyniąc ich zdolnymi do robienia nowych rzeczy, do dodawania wartości i skali firmom i projektom. Zmienia także role. Jak mówi Aleksandra Przegalińska, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego: „W nadchodzących latach na nowo zdefiniujemy pojęcia nadzoru i sprawczości w miejscu pracy i być może odkryjemy siebie na nowo.”

CFO jest osobą, która rozumie działanie technologii AI na poziomie ogólnym, umie ocenić jakie zadania i procesy można jej powierzyć oraz jej ekonomiczny wymiar. Nie jest ekspertem AI ani w wymiarze technologicznym, ani prawnym, ma w tym obszarze odpowiednich partnerów. Wg badań wśród członków Klubu wśród priorytetów automatyzacji jest wystawianie i księgowanie faktur oraz prognozowanie.

Oba tematy poruszymy na najbliższej konferencji Klub „Azymut dla CFO” 6.03 w Warszawie na GPW.  Zapowiemy także możliwość przećwiczenia wraz z firmą Columb Technologies, partnerem Klubu,  rozwiązania AccountantX . To stworzony przez Columb Technologies S.A. największy w Polsce specjalistyczny model sztucznej inteligencji, który automatyzuje procesy finansowe w firmach. Może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP.  Bazuje na inteligentnej analizie treści faktur oraz analizie kontekstowej działalności firmy (plan kont, centra kosztów, MPK, polityka rachunkowości i inne aspekty). Dzięki uczeniu maszynowemu pozwala zautomatyzować obieg faktur, przypisywać centra kosztowe, klasyfikować koszty, usprawnia procesy zakupowe oraz dekretację księgową dokumentów w sposób dotychczas niedostępny dla innych rozwiązań.

Malgorzata Latuszek, Prezes Zarządu i współzałożyciel Columb Technologies S.A deklaruje: Dla członków Klubu Finansowego Dialog zapewniliśmy możliwość skorzystania z bezpłatnego pilotażu modelu – dzięki czemu można samodzielnie sprawdzić skuteczność działania w danej firmie.”

Ilość bezpłatnych pilotaży jest ściśle ograniczona.  Pierwszeństwo będą miały firmy,  których dyrektorzy podejmą temat na tej konferencji.  Rejestracja https://www.azymutcfo.pl/