Kwalifikacja podatkowa subwencji PFR

Podajemy za KPMG:

„W interpretacji indywidualnej z dnia 29.09.2020, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że subwencja finansowa otrzymana przez podatnika w ramach rządowego programu dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej nie jest przychodem podatkowym. Może jednak zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.
Wnioskodawca, będący podatnikiem rozliczającym się stawką liniową 19%, zamierzał przeznaczyć subwencję na finasowanie bieżącej działalności gospodarczej, tj. wynagrodzeń pracowników, kosztów biura, kosztów administracyjnych, kosztów nabycia materiałów do wykonania zleceń itp. Na podstawie umowy zobowiązany był do spłaty subwencji w 24 ratach z możliwością wystąpienia o umorzenie 75 proc. otrzymanej kwoty.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że subwencja z PFR ma co do zasady charakter zwrotny i jest traktowana dla celów podatku dochodowego jak pożyczka, nie podlega wiec zaliczeniu do przychodów podatkowych. Wypłata środków z Polskiego Funduszu Rozwoju jest zatem dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo. Neutralność podatkowa oznacza, że przychód podatkowy nie powstaje także z racji tego, że otrzymana pożyczka jest nieoprocentowana. Nieoprocentowanie pożyczki jest bowiem ogólnie ustaloną zasadą programu przyznawania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zdaniem Dyrektora KIS wydatki pokryte ze środków pochodzących z subwencji mogą jednak zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na zasadach wynikających z ustaw podatkowych. Oznacza to, że wydatki powinny zostać poniesione w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, muszą być właściwie udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu negatywnym z art. 23 ustawy o PIT. Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych będzie możliwe także w sytuacji ewentualnego umorzenia pożyczki. Interpretacja jest zgodna z wcześniejszymi wyjaśnieniami Ministra Finansów.”