Dział finansowy jest efektywny, jeśli dostarcza właściwe informacje do decyzji biznesowych. Po spotkaniu w Warszawie 19.05

Dzisiejsze 19.05 warszawskie spotkanie w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” było kolejnym w cyklu „Efektywność działów finansowych”. Jak zwykle dużo pytań, podpowiedzi, wniosków, rekomendacji, niebawem je zbierzemy w artykuł, również te powiedziane w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

A na szybko słowa Mateusza Borowiaka z Exact, które zdaniem uczestników trafiły w punkt:

„Jedną z najważniejszych miar efektywności działu finansowego jest dostarczanie na czas wiarygodnych i rzetelnych danych finansowych oraz zarządczych, niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.”

A tak swoją drogą – celna była też uwaga jednego z dyrektorów, że w zależności od tego, kto ocenia efektywność działu finansowego, takie miary będzie stosował.