Dane dla fiskusa i dane zarządcze – jaki system IT pozwala na ich oddzielenie?

Na grudniowym spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Poznaniu rozmawialiśmy o zaangażowaniu CFO w podnoszenie jakości danych. Przygotowujemy podsumowanie takich dyskucji  w różnych oddziałach Klubu wraz z omówieniem badania na ten temat zrealizowanego w naszej społeczności.

Podczas poznańskiego spotkania pojawił się równie wątek raportowania do fiskusa, aktualnie Cyfrowego Fiskusa. Cenna była wypowiedź Pawła Seligi, z Exact:

„Z naszej rozmowy wynika, że dyrektorzy finansowi firm w zdecydowanej większości będą starali się oni oddzielać sferę danych raportowanych obowiązkowo od strefy danych zarządczych (np. analityk), aby te drugie nie wychodziły poza firmę.

Czy będzie to możliwe, w dużej mierze zależy od tego czy wykorzystywany w firmie system finansowo-księgowy umożliwia takie rozdzielenie.

Jeżeli szczegółowe analityki, pozwalające dokładnie określić sposób działania biznesu, są elementem planu kont, to takie rozdzielenie będzie trudne. Aby takie rozdzielenie było możliwe, system powinien umożliwić zdefiniowanie planu kont w sposób zapewniający pełną przejrzystość pod względem podatkowym i równocześnie powinien umożliwiać zapisywanie dodatkowych danych, ważnych z punktu widzenia zarządzania firmą, w ramach poszczególnych transakcji, bez konieczności umieszczania ich w raportach przekazywanych do fiskusa.

Innymi słowy, wprowadzając do systemu np. fakturę zakupową, powinniśmy mieć możliwość przypisania do niej szeregu dodatkowych danych analitycznych, np. projektu, etapu projektu czy działania, którego dotyczy grupy produktowej czy centrum kosztów albo wręcz konkretnego pracownika. Analiza takich danych pozwoli na podejmowanie dalszych decyzji biznesowych. W większości przypadków nie ma natomiast wpływu na rozliczenia z fiskusem. W związku z tym nie musi być przekazana w ramach obligatoryjnego raportowania podatkowego.

Warto jednak pamiętać, że mimo wszytko dane te mogą być bardzo pomocne w sytuacji, gdy Urząd Skarbowy poprosi o dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie rozliczenia podatkowego danej operacji.”

W tym kontekście przypominamy także jeden z wniosków z paździenikowego spotkania KDF Dialog w Katowicach w ramach programu Cyfrowy Fiskus”

  1. Uproszczenie ewidencji obowiązkowej. Dążenie do maksymalnego uproszczenia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, z których informacje niebawem trzeba będzie cyklicznie przesyłać do fiskusa. W związku z tym w przeciwieństwie do wcześniejszego trendu, aby w jednym systemie prowadzić ewidencję wszelkiego rodzaju w tym zarządcza, pojawia się silny trend do rozdzielania na systemy dziedzinowe. Powodem takiego podejścia jest chęć utrzymania elastyczności po stronie zarządczej w przeciwieństwie do ewidencji obowiązkowej, która musi być prowadzona w sposób, który daje pełna zgodność z przepisami zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych fiskusowi informacji.

A tutaj jest pełna relacja z tego spotkania https://cyfrowyfiskus.pl/gdy-fiskus-wie/