Zapraszamy do KDF Dialog

W 2021 r. w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” wypracowaliśmy dla siebie nawzajem wiele pożytecznych rekomendacji i daliśmy sobie nowe możliwości usprawniania swojej pracy i osobistego awansu. 

W 2022 roku także spodziewany się od siebie wiele dobrego. Umiemy bowiem korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i z zakontraktowanej puli godzin ekspertów zewnętrznych, umiemy się świetnie organizować i porozumiewać. Sytuacja gospodarcza – jakakolwiek by była – zawsze stanowi wyzwanie, więc nas raczej nie będzie ograniczać, jeśli będziemy działać zgodnie z najlepszą wiedzą, z klasą, z nastawieniem na rozwój i wzrost. Będziemy też honorować i rozgłaszać największe osiągnięcia nasze i naszych firm, żeby świat o nich wiedział i nas podziwiał.

Zapraszamy do odnowienia abonamentów na 2022 r. (te osoby, którym się kończy wraz z rokiem kalendarzowym), a nowe osoby do dołączenia do naszej społeczności. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj http://kdfdialog.org.pl/abonament/

W  2022 r. planujemy kontynuację programów:

a najważniejsze tematy to:

  • Automatyzacja procesów, w szczególności hiperautomatyzacja
  • Usprawnienie procesu prognozowania i planowania
  • Analityka biznesowa, jakość danych, algorytmy uczące się
  • Zarządzanie kosztami IT
  • E-faktura, wdrożenie, rozwiązania, kwestie prawne, organizacyjne (zmiana procesów) i informatyczne
  • Zakupy online B2B – platformy, automatyzacja, rozwiązania i praktyki
  • Fuzje i przejęcia
  • Dywersyfikacja biznesu, zmiana branży, nowe łańcuchy wartości
  • Eksport, pozyskiwanie wiarygodnych kontrahentów
  • Bieżące analizy makroekonomiczne

Do zobaczenia na spotkaniach we wszystkich 12 oddziałach Klubu, na spotkaniach online, na zebraniach projektowych, podczas indywidualnych konsultacji, w siedzibach i fabrykach naszych firm, a także po prostu na kawie, na obiedzie, towarzysko lub świątecznie.