7 kluczowych elementów CV dyrektora finansowego

24.04 o godz. 17. 00 w Krakowie ponownie spotkamy sie z Dorotą Grudzień, dyrektor zarządzającą Arthur Hunt, aby porozmawiać na temat „Osobisty kapitał zawodowy – jak go dobrze zainwestować?” (rejestracja na spotkanie https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-24042024/)

A poniżej kilka wskazówek od Justyny Motławskiej na temat cv.

Redakcja

__________________________________________________

Nie szukałeś pracy od lat? Wynika to często z faktu, że zazwyczaj to praca znajdowała Ciebie poprzez rekomendacje lub awansowałeś wewnątrz danej firmy. Naturalne, jest więc to, że często nie wiesz, jak napisać swoje CV, aby podkreślało Twoje atuty i przyciągnęło uwagę rekrutera.  

Poniżej 7 kluczowych elementów skutecznego CV na stanowisko dyrektora finansowego.  

1.Pokaż skale swojej odpowiedzialności np. 

Odpowiedzialność za kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki produkcyjnej z obrotami na poziomie > 500 mln PLN 

Nadzorowanie i rozliczanie inwestycji o wartości 70 mln PLN 

Kompleksowe zarządzanie finansami w firmach o przychodach 10–50 mln PLN 

Odpowiedzialność za rachunek zysków i strat 11 mln EUR rocznie 

Organizacja emisji akcji (SPO) o wartości 200 mln PLN skierowanej do inwestorów polskich i zagranicznych 

Tworzenie budżetów dla spółek produkcyjnych o rocznych obrotach do 100 mln PLN 

 

2. Korzystaj z języka korzyści np. 

Podwyższenie standardów w zarządzaniu finansami  

Podniesienie finansowej efektywności, ustabilizowanie płynności finansowej  

Obniżenie kosztów działalności, zwiększenie rentowności i zwiększenie zysków 

Poprawa jakości raportowania zarządczego oraz finansowego i podatkowego 

Podwyższenie wartości firmy 

 

3. Opisz projekty, za które byłeś odpowiedzialny np. 

Analizy finansowe i biznesowe, przygotowanie i stworzenie procedur finansowych 

Budżetowanie, P&L, bilans, cash flow, analizy inwestycji/CAPEX  

 

4. Korzystaj z liczb np. 

20 lat doświadczenia na rynku finansowym 

Doświadczenie w zarządzaniu 10 funduszami inwestycyjnymi 

Współzarządzanie funduszami o wartości aktywów na poziomie 5 mld PLN 

Zarządzanie grupą kapitałową w okresie intensywnego wzrostu obrotów-od 200 mln do 2 mld PLN w ciągu 5 lat 

Zarządzanie zespołem rozproszonym 10-50 osób (spółki krajowe i zagraniczne w Grupie Kapitałowej) 

 

5. Pokaż swoje kluczowe kompetencje np. 

Optymalizacja procesów i strategii finansowych 

Ocena potencjału projektów inwestycyjnych  

Zarządzanie bieżącą płynnością finansową 

Sporządzanie analiz finansowych i prognoz finansowych  

Opracowywanie i wprowadzanie modyfikacji planowania i kontrolingu finansowego 

 

6. Opisz korzyści, które osiągnęli Twoi pracodawcy np. 

Pozyskanie finansowania na ok. 10 projektów o wartości 50-100 mln PLN 

Uzyskanie zwolnienia podatkowego, którego efektem była oszczędność rzędu 50% rocznego obrotu spółki  

Redukcja bazy kosztów stałych o 30 mln zł, tj. 32% w latach 2021-2022 

Poprawa marży brutto oraz EBIT o około 7% w okresie ostatnich 3 lat  

 

7. Pokaż swoje atuty zawodowe np. 

Efektywne wykorzystanie zasobów 

Identyfikacja i kontrola ryzyka biznesowego 

Wzrost kompetencji finansowych pracowników 

Wycena przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych                    

Budowanie modeli finansowych 

 

W swoim CV zamieść najmocniejsze aspekty swojej kandydatury oraz obszary specjalizacji. Używaj kluczowych zwrotów, które nawiązują do potrzeb danej firmy. Zwróć uwagę na wymagania oraz zakres obowiązków w ofercie pracy.  

Pamiętaj, że Twoje CV to Twoja wizytówka. Spraw, aby była ona jak najbardziej profesjonalna i skoncentrowana na tym, co może Cię wyróżnić wśród innych kandydatów.  

Justyna Motławska