Pierwsze 100 dni dyrektora finansowego

Ponieważ dość często rekomendujemy kandydatów na stanowisko dyrektora finansowego – będącego lub nie będącego  w zarządzie firmy – to sporo dowiadujemy się, jakie działania podejmują przez pierwsze 100 dni.

Na pierwszym miejscu, ponad 90% osób to wskazuje, jest uważne przyglądanie się biznesowi, jak się dzieje, jaki to model, gdzie są kluczowe czynniki (ten wysoki % jest naszą dumą, bo tak powinno być, zakładamy, że nie poświęcają na to czasu tylko kandydaci, którzy już znają daną firmę od dawna). Na drugim miejscu, ponad 50% wskazań, są zmiany w zespole finansowych, co drugi nowy CFO kogoś nowego do siebie rekrutuje, choć niekoniecznie zwalnia.

Na trzecim miejscu, prawie równorzędnym z drugim,  jest wykrywanie „wąskich gardeł” w procesach finansowych i obsługujących je systemach IT.

Te odpowiedzi wyjaśniają też częściowo, dlaczego taka nowa w firmie osoba ma szansę zainicjować wartościowy projekt modernizujący organizację.