Inwestycje na rynku finansowym – kilka cennych porad Olgierda Bagniewskiego

W serwisie dyrektorów Business Dialog opublikowaliśmy kilka ważnych artykułów na temat strategii inwestycyjnych na rynku finansowych, wyboru doradcy inwestycyjnego, oceny firmy zarządzającej kapitałem. Olgierd Bagniewski, główny ekonomista Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” pisze również o najważniejszych regułach rządzących tym rynkiem oraz o tym, dlaczego taki a nie inny jest układ interesów na nim, a inwestor jest jego najsłabszym interesariuszem.

Polecamy te artykuły eksperckie:

Dobór doradców inwestycyjnych i firm zarządzających kapitałem. Co jest ważne, a co nieistotne http://www.businessdialog.pl/profiles/blogs/dobor-doradcow-inwestycyjnych-i-firm-zarzadzajacych-co-jest-wazne

Inwestycje finansowe – kryteria oceny zarządców kapitałem  http://www.businessdialog.pl/profiles/blogs/strategia-2

Strategia inwestycyjna – kompetencje do jej oceny i kryteria oceny http://www.businessdialog.pl/profiles/blogs/strategia