Dane zarządzane jak należy. Pomocne opracowanie

Aby czerpać korzyści ze posiadanego zasobu danych nie trzeba dokładnie kontrolować każdego pojedynczego repozytorium danych. W rzeczywistości nie chodzi nawet o same dane – chodzi raczej o to, w jaki sposób dane są zarządzane przez firmę, jakie procesy realizują i jakie oczekiwania biznesowe spełniają.

Dla uczestników KDF Dialog – szczególnie korzystających z programu  Cyfrowy Fiskus   przygotowaliśmy wraz z firmą BI Insight opracowanie dotyczące najczęstszych błędów w zarządzaniu danymi w firmach, błędach unicestwiającymi ich wartość biznesową. Raport zawiera także wskazówki jak tych błędów uniknąć.