Zielona energia energią wolności. 10 działań na już!

Krajowa Izba Gospodarcza, w której mam zaszczyt przewodniczyć Komitetowi Technologii Wodorowych, wystosowała niezwykle ważny apel do polityków wszystkich partii, dotyczący rozwoju zielonej energetyki, w tym technologii wodorowych.

Oto fragmenty apelu:

🗣 W opinii Komitetu Technologii Wodorowych KIG, natychmiastowy zwrot ku zielonej energii jest dziś czymś więcej, niż postulatem klimatycznym. W kontekście napaści Rosji na Ukrainę jest to nasz moralny obowiązek a także jedyna droga do pełnego uniezależnienia się od reżimowych węglowodorów.

👉 Tę drogę obiera dziś Europa, o czym kategorycznie mówi Ursula van der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej (…) Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od Rosji to też jeden z głównych tematów szczytu Rady Europejskiej w Wersalu.

💡 Dlatego apelujemy do wszystkich polskich parlamentarzystów ze wszystkich partii politycznych o natychmiastowe usunięcie barier w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz usunięcie wszelkich innych przeszkód, które opóźniają reformę rynku energii w Polsce (…)

10 DZIAŁAŃ NA JUŻ TO:

✅ Zniesienie ograniczeń lokalizacyjnych do budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną;

✅ Likwidacja ograniczenia 10H dla wiatraków;

✅ Zapewnienie prosumenckim i lokalnym magazynom energii wynagrodzenia za świadczone usługi sieciowe;

✅ Zniesienie ograniczeń związanych z przyłączeniem OZE oraz magazynów energii wszelkiego typu (szczególnie wodorowych i jego pochodnych) do sieci energetycznej oraz za pomocą linii bezpośredniej;

✅ Zmniejszenie opłat stałych związanych z przyłączeniem magazynów do sieci z uwagi na ich istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

✅ Jasne regulacje dotyczące działania i finansowania klastrów energii oraz dolin wodorowych;

✅ Szybkie wdrożenie Konstytucji Wodorowej;

✅ Przyspieszenie implementacji dyrektywy RED II;

✅ Zorganizowanie aukcji na budowę magazynów energii i elektrolizerów

✅ Zniesienie ograniczeń dla inwestycji w elektroenergetyczną linię bezpośrednią, cable pooling z magazynem energii i instalacje hybrydowych OZE

Pełna treść apelu KIG jest TUTAJ

 

Tomoho Umeda